Forsikringshjelpen

Det kan være vanskelig å bestemme hvilke forsikringer bedriften din trenger. Men det er hjelp å få. Svar på de syv spørsmålene under så gir vi deg vår anbefaling.

Spørsmål 1 av 7
Bedriften min har bygninger. For eksempel lager, kontor, butikk eller bolighus.

Neste spørsmål

Spørsmål 2 av 7
Bedriften har eiendeler som for eksempel maskiner, varer, verktøy eller innredning.

Neste spørsmål

Spørsmål 3 av 7
Bedriften har entreprenørvirksomhet innen bygg og installasjon.

Neste spørsmål

Spørsmål 4 av 7
Bedriften eier kjøretøy.

Oppfølgingsspørsmål.

Bedriften har virksomhet innenfor frakt, bud eller taxi.
Transporterer du varer eller gods for kunder?

Neste spørsmål

Halvparten ferdig!
 • Bra å vite
  Viste du at én dag med sykefravær koster like mye som helseforsikring i ett år? Forsikringen gir deg garantert behandling eller operasjon innen 10 eller 20 dager når du trenger det.
Spørsmål 5 av 7
Bedriften tar betalt for rådgivningsoppdrag. For eksempel som konsulenter eller rådgivere.

Oppfølgingsspørsmål
 

Har bedriften et styre?

Neste spørsmål

Spørsmål 6 av 7
Bedriften har ansatte.

La oss snakke litt om dine ansatte…
 

La oss prate litt om deg...
 

Jeg ønsker at bedriften skal få erstatning om ansatte mister inntekt på grunn av langtidssykefravær.
Jeg ønsker at bedriften skal få erstatning ved tap av inntekt på grunn av langtidssykefravær.
Om noe skulle skje, er det viktig for meg og bedriften med rask tilgang til behandling eller psykologhjelp.

Neste spørsmål

Neste spørsmål

Neste spørsmål

Spørsmål 7 av 7

Siste spørsmål!
 

Det forekommer reiser i jobben. For eksempel korte kundebesøk eller tjenestereiser.

Vis anbefaling

★ Du er ferdig, bra jobbet!

Hvis du vil vite månedskostnaden for forsikringene vi anbefaler, kan du sende oss noen få opplysninger nederst på siden

Vår anbefaling
Basert på svarene dine tror vi at dere vil ha nytte av følgende forsikringer.
Bedriften og virksomheten dere driver
 1. Bedriftsansvar - for deg som utfører fysiske tjenester eller produserer varer.
 1. Profesjonsansvarsforsikring - dekker erstatningsansvaret for formueskade, personskade eller tingskade.
 1. Styreansvarsforsikring - dersom du er styremedlem og blir holdt personlig ansvarlig.
 1. Advokatforsikring - dekker advokatkostnader ved tvist og 15 timer rådgivning med advokat.
 • Ansvarsforsikring dekker kostnadene dersom bedriften blir erstatningsansvarlig.
Bedriftens eiendeler
 1. Bygningsforsikring - erstatning ved vannskader, brannskader, tyveri m.m.
 1. Eiendelsforsikring - forsikring for varer, maskiner og verktøy.
 1. Prosjekt- og entreprenørforsikring  - sikrer dine økonomiske interesser i forbindelse med oppføring av nybygg, påbygg eller rehabiliteringsprosjekt.
 1. Avbruddsforsikring - dekker driftsresultatet hvis driften stanser opp på grunn av en skade.
 • Hus- og innboforsikringen dekker ikke det som hører til bedriften. Husk derfor å forsikre det som er viktig.
Du og dine ansatte
Deg selv
 1. Yrkesskadeforsikring - obligatorisk dersom du har ansatte. Anbefales også for selvstendig næringsdrivende.
 1. Ulykkesforsikring - med fritidsulykke- og sykdomsforsikring er du dekket også utenom arbeidstiden.
 1. Helseforsikring - få raskere tilgang til hjelp og behandling. Vi har behandlingsgaranti innen 10 eller 20 dager.
 1. Tjenestereiseforsikring - erstatning ved tap av verdisaker, forsinkelser eller sykdom.
 1. Sykelønnsforsikring - dekker differansen mellom sykepenger som utbetales fra NAV og den ansattes lønn.
 1. Sykeavbruddsforsikring - dekker de faste kostnadene ved sykefravær (ikke aktuelt for aksjeselskap).
 • Personforsikringer beskytter helsen og reduserer sykefravær. Friske ansatte bidrar til en lønnsom bedrift.
Bedriftens kjøretøy
 1. Bilforsikring - raskt tilbake på veien dersom noe skulle skje med bilen.
 1. Transportforsikring - beskytter varer eller gods under transport.
 1. Avbruddsforsikring - hvis bedriften for eksempel driver taxivirksomhet. Da utbetales erstatning hvis en skade fører til at bilen ikke kan kjøres.
 1. Avbruddsforsikring - erstatning ved tap av inntekter p.g.a. kjøretøyskade.
 • En god bilforsikring er også viktig for bedriften, spesielt om du kjører mye. Hos oss kan du se pris og forsikre kjøretøy på nett.


Andre viktige bedriftsforsikringer

 1. Gods og eiendeler i egen bil - dekker verktøy, utstyr eller annet materiale i bilen.
 1. Cyberforsikring - vi erstatter avbrudd i virksomheten og kostnader som følge av dataangrep.
Hva blir min månedskostnad?

Klikk her når du er helt klar.

* Obligatorisk felt
Skjemaet blir sendt...