Europeiske helårs reiseforsikring

en del av If

Hos oss får du alt innen forsikring på ett og samme sted – vi tilbyr forsikring til både privatpersoner og bedrifter.

Vårt verdensomspennende nettverk gir deg en unik trygghet på reisen. Vi er aldri langt unna for å kunne gi deg hjelp!


  • Vi erstatter dine uhell

    Med Super erstatter vi skader på eiendelene dine på grunn av uhell.

  • Vær trygg uansett hvor du reiser

    Vi vet hvilke leger og sykehus som gir deg best hjelp der du er.

  • Tilgang til Helsetelefon 24/7

    Tilgang til helsetelefon døgnet rundt om du har spørsmål om sykdom før, under og etter reisen.

Dette dekker reiseforsikringen Super Standard
Skade på eiendeler ved uhell

Skader du en eiendel ved et uhell, for eksempel mister du mobilen i bakken og skjermen knuser, får du erstatning. Egenandel er 1000 kroner per gjenstand.

Egenandel på leiebil og tapt bilnøkkel

Får du skade på leiebilen din dekker vi egenandelen. Vi dekker også utgifter ved tapt bilnøkkel.

Tapt arrangement og overnatting ved forsinkelse

Dekker billetter til arrangement og overnatting ved forsinkelser på over 8 timer.

Supergaranti for flytting av din forsikring

Har du allerede reiseforsikring i et annet selskap hjelper vi deg med overflyttingen til oss, og gir deg minst like gode vilkår.

Avbestilling av reisen

Må du avbestille reisen på grunn av sykdom, ulykke eller dødsfall dekkes dette. 

Utgifter til reise og overnatting ved forsinket ankomst

Utgifter til innhenting av reiserute og overnatting ved forsinkelse.

Forsinket bagasje

Ved forsinket bagasje dekker vi nødvendige utgifter til innkjøp av toalettsaker og eventuelle klær.

Utgifter ved sykdom eller ulykke

Blir du syk eller utsatt for en ulykke på reisen dekker vi behandling, sykeopphold og hjemreise uansett kostnad. Du vil også kunne få erstatning for tapte feriedager.

Tyveri eller skade på bagasje

Blir du utsatt for tyveri eller skade på bagasje din erstatter vi tapet.

Ulykkesforsikring

Varig invaliditet og død som følge av ulykke på reise. Behandlingsutgifter i forbindelse med ulykke. 

Rettshjelp og ansvarsforsikring

Forsikringen dekker det rettslige erstatningsansvaret du som privatperson kan pådra deg på reiser utenfor Norden.

Vi dekker også utgifter til juridisk bistand, hvis du blir part i en tvist på reise utenfor Norden.


vi tar din skade på alvor

Vi er gode på skadebehandling. Er du uheldig å skader deg eller dine eindeler på reisen er det viktig å ta vare på dokumentasjon slik at vi kan løse din sak på best mulig måte. Meld skade på Europeiske.no, Mine sider, eller ring 21 49 50 00.


Må du avbestille reisen på grunn av skade eller sykdom søker du erstatning her.

Er bagasjen din forsinket, dekker vi kjøp av klær, toalettsaker eller andre ting du trenger frem til bagasjen dukker opp.

Blir du syk eller kommer utfor en ulykke på reisen kan vi anbefale deg god og kvalisert hjelp i hele verden.  

ER DU UNG, ELLER ØNSKER FORSIKRING PÅ ENKELTREISE?

Skal du studere i utlandet eller flytte for deg selv, anbefaler vi at du har med deg forsikring i bagasjen som dekker reise, innbo og ulykke. Trenger du kun forsikring for en enkeltreise kan du kan du velge mellom Super og standard dekning.