Motorsykkelforsikring

Får deg raskt tilbake på veien.

Hos oss får du alt innen forsikring på ett og samme sted – vi tilbyr forsikring til både privatpersoner og bedrifter.

Hos oss får du mindre bonustap. Uansett hvilken forsikring du velger får du maks 10% bonustap ved skade. Enklere, billigere og mer rettferdig for deg.


  • Maks 10 % bonustap ved skade

    Du får nå maks 10 % bonustap ved skade uansett motorsykkel-forsikring.

  • Null skyld. Null bonustap.

    Får du parkeringsskade som ikke er din feil får du null i bonustap.

  • Alltid veihjelp

    ​Vårt kontaktnett sikrer deg rask og god veihjelp når du er ute å kjører.

Hva dekker MC-forsikringen? Kasko Delkasko Ansvar
Ansvar

Skade på personer, andres kjøretøy, bygninger og andres ting.

Rettshjelp

Dekker utgifter til advokatbistand ved tvist.

Fører- og passasjerulykke

Personskade på fører og passasjer.

Brann

Eksplosjon og brann, f.eks. sprengningsskade og lynnedslag og smelteskader på elektrisk anlegg etter kortslutning.

Tyveri

Gjelder hvis sykkelen eller fabrikkmontert utstyr blir stjålet. Dekker også skade som sykkelen blir påført i forbindelse med innbrudd og tyveri. Herunder også tyveri av MC i salgssituasjon, dersom sikkerhetsforskrifter er oppfylt.

Hvis FG-godkjent tilleggslås ikke er i bruk, dobles egenandelen. 

Fastmontert utstyr

Dekker inntil 20 000 kroner for lovlig fastmontert tilleggsutstyr.

Veihjelp i Europa

Veihjelp ved driftsstopp, utelåsing, sykdom eller ulykke.

Skade under ferge- eller togtransport

Dekker skade som skjer mens kjøretøyet er parkert på ferje eller tog. Dette gjelder ikke ved iland- eller ombordkjøring.

Utforkjøring, kollisjon og velt

Forsikringen dekker skade ved utforkjøring, velt, kollisjon, hærverk eller skader som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre hendelse.  Forsikringen dekker ikke skade på motor, girkasse eller drivverk.

Ved kjøring på bane gjelder forsikringen bare på godkjente arrangementer.

Tabellen gir et sammendrag av hva MC-forsikringen dekker og ikke dekker. Flere detaljer finner du i vilkårene.