Innboforsikring

For deg som eier eller leier bolig

Hos oss får du alt innen forsikring på ett og samme sted – vi tilbyr forsikring til både privatpersoner og bedrifter.

Innboforsikring – sikrer alt du eier i hjemmet ditt

Uforutsette skader og hendelser er ofte både irriterende og dyrt. Med innboforsikring hos oss har du økonomisk trygghet dersom du ved et uhell velter kaffekoppen over den nye PC-en, sykkelen din blir stjålet eller du opplever innbrudd i kjellerboden. Du er også garantert omfattende dekninger ved større hendelser som brann, vannskade og innbrudd i boligen.


  • Trygghet ved ID-tyveri

    Vi handler raskt for å hjelpe deg å begrense skadene, og bistår med fjerning av uberettigede betalingsanmerkninger.

  • Vær trygg – også ved flytting

    Vi har gjort det enkelt, og har inkludert flytteskader i innboforsikringen. Trygt, og litt mindre å huske på for deg.

  • Få rask hjelp ved skade

    Vi vet hva som trengs for å løse nettopp din skade, og gjør alt vi kan for at du skal bli fornøyd.

Hva dekker innboforsikringen? Super Standard
Brannskade

Blir tingene dine skadet eller nedsotet i brann, rammet av kortslutning eller lynnedslag erstatter vi gjenstandene dine.

Vannskade

Blir tingene dine ødelagt av vannskader, dekkes skadene av forsikringen. 

Tyveri, innbrudd og skadeverk

Blir du blir utsatt for tyveri eller innbrudd i hjemmet ditt erstatter vi gjenstander som blir ødelagt eller stjålet. Dette gjelder også gjenstander som blir stjålet fra hage, balkong eller arbeidsplassen din.

Velger du Super, dekker vi også tyveri fra allment tilgjengelige steder som butikk, skole, treningssenter og lignende med inntil 30 000 kroner. 

Naturskade

Får du naturskader som følge av flom, storm, skred eller jordskjelv, erstatter vi skadene.

Ansvar og rettshjelp

Hvis du får et rettslig erstatningsansvar for skade på annen person eller andres ting i kraft av å være eier av bygget, så hjelper vi deg. For eksempel hvis trampolinen blir tatt av vinden og skader eiendeler hos naboen, så vil vi hjelpe deg med saken og dekke et eventuelt erstatningskrav.

Hvis du som eier av bygget er part i en tvist, for eksempel en tvist med håndverker om mangelfult arbeid, eller med naboen om tomtegrensen, så dekker vi utgifter til advokat, sakkyndige, retten og vitner.

Sykkelforsikring

Sykkel som blir stjålet når den står låst utenfor hjemmet, på jobb, skole, utenfor butikk eller annet sted, erstattes med inntil 30 000 kroner.

Elsykkel er forsikret på samme måte som vanlig sykkel, og forsikringen gjelder i hele Norden.

Sted å bo etter skade

Blir boligen din ubebolig etter skade som for eksempel brann- eller vannskade hjelper vi deg med annen bolig frem til boligen din blir reparert.

Tyveri utenfor hjemmet

Vi erstatter tyveri av alle tingene dine også utenfor hjemmet ditt. Dette gjelder tyveri fra skole, arbeidsplass, treningsenter, bil og lignende. Vi erstatter alle typer gjenstander du tar med ut av huset, for eksempel smykker, klokke og nettbrett.

Forsikringen dekker tingene dine i hele Norden, med inntil 30 000 kroner. Du betaler ingen egenandel ved tyveri av en enkeltgjenstand.

Utleieforsikring

Får du en leietaker som ikke betaler husleien, gjør skadeverk eller begår tyveri og underslag, hjelper vi deg. Forsikringen erstatter skadeverk, tyveri og underslag begått av leietaker. I tillegg dekker forsikringen ubetalt husleie i inntil 6 måneder og utkastelse av leietaker med inntil 20 000 kroner. Forsikringen dekker ikke slitasje ved utleie, for eksempel hakk, riper, avskallinger og lignende.

Har du spørsmål om for eksempel skatt eller husleiekontrakt, tilbyr vi deg gratis juridisk rådgivning gjennom vår samarbeidspartner Huseiernes Landsforbund.

Forsikringen forutsetter at leietaker har innbetalt minimum 2 måneder depositum, eller har gitt tilsvarende bankgaranti før innflytting. Du må også oppgi til oss at du leier ut hele, eller deler av boligen.

Mobilforsikring

Vi erstatter mobilen din om du skulle være uheldig å få den frastjålet eller ødelagt. Det er ingen egenandel ved tyveri, mens egenandelen er 1 000 kroner ved uhellsskader som for eksempel knust skjerm.

Forsikringen dekker ikke skader som skyldes slitasje, eller tap hvor tyveri ikke er en sannsynlig årsak.

Utvidet sykkelforsikring

I tillegg til å dekke tyveri av låst sykkel dekker vi også skade på sykkel som oppstår under bruk av sykkelen, for eksempel etter velt eller kollisjon, med inntil 30 000 kroner. Ved tyveri av sykkel betaler du ingen egenandel, uansett om sykkelen står låst på arbeidsplass, skole eller annet sted. Ved uhellsskader er egenandelen 1 000 kroner. Elsykkel er forsikret på samme måte som vanlig sykkel, og forsikringen gjelder i hele Norden.

Eier du sykkel med verdi over 30 000 kroner, kan du kontakte oss for å utvide forsikringssummen.

Bekjempelse av skadedyr og insekter

Vi hjelper deg med å bekjempe skadedyr og insekter i hjemmet ditt på en rask og effektiv måte. Dette vil for eksempel innebære at vi transporterer sengen din og andre infiserte gjenstander til et fryselager for å bli kvitt problemet. Skadedyr og insekter kan være veggedyr, kakerlakker, mus og rotter. Kostnadene er dekket med inntil 100 000 kroner.

Forsikringen dekker ikke bygningsskader eller fjerning av døde skadedyr i bygningskonstruksjonen som medfører vond lukt. Dette vil derimot være omfattet hvis du har vår hytte- eller husforsikring.

Ombygging av bolig etter ulykke

Hvis et familiemedlem i husstanden blir invalid, for eksempel havner i rullestol etter en bilulykke, får du dekket ombygging av boligen din for inntil 250 000 kroner. Det samme gjelder hvis du får et barn som er avhengig av rullestol på grunn av et medfødt handikap.

Forsikringen gjelder ikke hvis noen i husstanden blir avhengig av rullestol som følge av sykdom.

Dobbel boligforsikring

Kjøper du en ny bolig og ikke får solgt den gamle, dekker vi rentekostnadene og forsikringen på din gamle bolig. Rentekostnadene blir erstattet med inntil 10 000 kroner per måned og forsikringen gjelder i 9 måneder.

For at forsikringen skal være gyldig må det gå tre måneder fra du overtar ny bolig, og bud på inntil 85 % av prisantydningen må aksepteres. 

ID-tyveriforsikring

Vi hjelper deg hvis ID-tyver bruker identiteten din til å opprette lån og kundeforhold i ditt navn. Vi dekker opp til 1 000 000 kroner i nødvendig juridisk bistand for å fjerne uberettigede betalingsanmerkninger.

Sportsutstyrforsikring

Vi dekker tyveri av sportsutstyr også utenfor hjemmet ditt i hele Norden. Vi erstatter også skader på sportsutstyret når det er i bruk, for eksempel hvis du er uheldig i skibakken og knekker en ski eller stav. Du får erstattet inntil 30 000 kroner på både skade og tyveri.

Skader på luftsportsutstyr dekkes ikke.

Flytteforsikring

Vi erstatter skader på tingene dine under transport og inn- og utbæring som skjer under flytting, uavhengig av om du bruker flyttebyrå eller flytter selv.

Vi dekker skader som oppstår under flytting uansett årsak, for eksempel hvis TV-skjermen knuses under transport eller et stolbein blir ødelagt.

Uhellsforsikring

Mister du for eksempel speilreflekskameraet ditt i bakken eller søler kaffe på pc-en din dekker forsikringen dette. Uhellsskader på tingene dine både i og utenfor hjemmet dekkes med inntil 30 000 kroner, og du betaler kun 1 000 kroner i egenandel.

Supergaranti

Flytter du forsikringen fra annet selskap og til oss, garanterer vi deg like gode eller bedre vilkår enn du hadde i forrige selskap. Selve flytteprosessen ordner vi for deg.

Garantien gjelder i 2 år.