Hytteforsikring

Hos oss får du alt innen forsikring på ett og samme sted – vi tilbyr forsikring til både privatpersoner og bedrifter.

En hytteforsikring dekker vannskade, brann, tyveri, naturskade og mer. Super hytteforsikring gir deg den aller beste dekningen.

  • Eksperter på skadedyr

    Med Super innboforsikring kan du slippe å bekymre deg for skadedyr.

  • Dyktige rådgivere

    Våre dyktige rådgivere sørger for at du er riktig forsikret.

  • If fordelsprogram

    Samler du forsikringene dine hos oss får du rabatt.

Hva dekker hytteforsikringen? Super Standard
Fullverdigaranti

Hvis hytten din blir totalskadet, for eksempel i en brann, garanterer vi at erstatningen vår er tilstrekkelig for å bygge en tilsvarende hytte.

Vi hjelper deg gjennom hele byggeprosessen som for eksempel planlegging, innkjøp, oppbygging og kvalitetssikring slik at du skal kunne leve så normalt som mulig.

Brannskade

Vi erstatter brannskader på bygning og hageanlegg (for eksempel trær, busker og varmekabler).

Det kan ta lang tid å bygge opp boligen etter en brann. I denne perioden tar vi hånd om hele gjenoppbyggingsprosessen, slik at du kan leve så normalt som mulig.

Vann- og rørskader

Vi erstatter vannskader på bygning og hageanlegg, for eksempel ved styrtregn som resulterer i at vann trenger inn i hytten din fra terrenget, grunnen eller avløpsrør. Forsikringen dekker også tining av utvendige rør ved frost med inntil 50 000 kroner.

Vi erstatter ikke skade på selve våtrommet, dreneringen eller taket som følge av utettheter.

Tyveri, innbrudd og skadeverk

Vi erstatter skade på bolig og hageanlegg etter innbrudd, tyveri og skadeverk, for eksempel hvis du opplever innbrudd der tyver har ødelagt dører og vinduer, tettet vasken og deretter satt på vannet.

Naturskade

Får du naturskader som følge av flom, storm, skred eller jordskjelv, erstatter vi skadene.

Skader etter mus og rotter

Vi reparerer skader på hytten din forårsaket av mus, rotter og andre gnagere med ubegrenset sum. I tillegg hjelper vi deg med å bekjempe skadedyrene hvis de lever i veggen, taket eller i andre deler av huset ditt.

Hvis du for eksempel får rotter inn i huset ditt som spiser seg igjennom isolasjon og rør, for å så dø inne i konstruksjonen som igjen fører til vondt lukt, vil vi utbedre alle skader og fjerne døde rotter og lukt.

Du må selv sikre bygningen mot nye skadedyrsangrep - som for eksempel å tette sprekker i veggen.

Ansvar og rettshjelp

Hvis du i kraft av å være hytteeier får et rettslig erstatningsansvar for skade på annen person eller andres ting, for eksempel hvis trampolinen blir tatt av vinden og skader eiendeler hos naboen, hjelper vi deg med saken og dekker et eventuelt erstatningskrav.

Hvis du som hytteeier er part i en tvist, dekker vi utgiftene dine til advokat, sakkyndige, retten og vitner. Eksempler på tvister kan være tvist med håndverker pga. mangelfullt arbeid eller krangel med naboen om tomtegrensen, så dekker vi utgifter til advokat, sakkyndige, retten og vitner.

Følgeskader etter utett utendørs tak og yttervegg

Vi erstatter skader som skyldes at vann trenger inn gjennom utette tak og vegger, dette til tross for at du har ansvar for å holde tak og vegger tett.

Reparasjonen av taket/veggene må du derfor erstatte selv.

Følgeskader som skyldes feil av håndverker

Hvis en autorisert håndverker gjør en feil som i ettertid fører til skade (følgeskade) på bygningen, er håndverkeren ansvarlig for å reparere feilen og dekke kostnadene til utbedring av følgeskadene i inntil 5 år.

Er den autoriserte håndverkeren konkurs eller det oppstår følgeskade etter at garantitiden er utløpt, vil vi erstatte skadene med ubegrenset sum. Dette forutsetter at skaden oppstår innen 10 år etter at det opprinnelige arbeidet ble utført.

Skade som følge av kondens eller utbedring av selve feilen/mangelen, er ikke dekket.

Skade på våtrom

Vi erstatter følgeskader ved utett våtrom uansett årsak, tilstand og alder på våtrommet. Hvis det for eksempel skjer en vannskade på grunn av feil med membran eller sluk på badet vil vi erstatte skadene på underliggende og sideliggende rom med ubegrenset sum.

Hvis våtrommet er under 10 år gammelt vil vi også sørge for at våtrommet blir reparert med ubegrenset sum. Denne delen av forsikringen forutsetter at håndverkeren ikke selv kan holdes økonomisk ansvarlig for skaden og at arbeidet kan dokumenteres utført av autorisert håndverker i løpet av de siste 10 årene.

Sopp og råteskade

Vi erstatter skade ved alle typer sopp og råte som ødelegger treverk. Vi erstatter ikke råteskader på dører, vinduer, utvendig treverk eller skade som bare virker skjemmende på bygningens utseende.

Bekjempelse og skade etter skadedyr og insekter

Vi hjelper deg hvis du får skadedyr eller insekter i boligen din på en rask og effektiv måte. Vi bekjemper skadedyr og insekter som for eksempel veggedyr, skjeggkre, kakerlakker, stokkmaur, stripet borebille, husbukk, mus og rotter med ubegrenset sum.

Påfører skadedyrene/insektene skade på huset ditt, reparerer vi også bygningsskaden med ubegrenset sum. Du må selv sikre bygningen mot nye skadedyrsangrep - som for eksempel tette sprekker i veggen.

If Boligtelefon

Har du spørsmål om oppussing eller vedlikehold av huset ditt, for eksempel hvis du oppdager muggsopp på veggen, har du inkludert rådgivning i forsikringen.

Du kan ringe vår samarbeidspartner og fagekspert Anticimex på telefon 21 02 49 94 for gode byggtekninske råd. Har du spørsmål om skadedyr kan du også sende e-post til Anticimex som vil hjelpe deg for eksempel med å artsbestemme skadedyr/insekter du har funnet i huset ditt, uten at det koster deg noe.

Supergaranti

Flytter du forsikringen fra annet selskap og til oss, garanterer vi deg like gode eller bedre vilkår enn du hadde i forrige selskap. Selve flytteprosessen ordner vi for deg.

Garantien gjelder i 2 år.