Husforsikring

Hos oss får du alt innen forsikring på ett og samme sted – vi tilbyr forsikring til både privatpersoner og bedrifter.

Vi gjør deg trygg i hjemmet ditt!

Bolig er en av de største investeringene vi gjør i livet. Uforutsette skader på hus, tomannsbolig eller rekkehus kan fort bli både omfattende og dyrt. Med vår husforsikring har du økonomisk sikkerhet dersom vannet plutselig står i kjelleren, uvelkomne skadedyr flytter inn på kjøkkenet eller håndverkerfeilen fører til de beryktede våtromsskadene. Trygge rammer, for deg og familien din.


  • Vi hjelper deg før skaden skjer

    Du har inkludert rådgivning fra våre bygningseksperter i forsikringen

  • Vi hjelper deg ved skade

    Skulle du få en skade på huset ditt hjelper vi deg umiddelbart.

  • Supergaranti

    Velger du Super, garanterer vi like gode eller bedre vilkår enn det du har i dag.

Hva dekker husforsikringen? Super standard
Fullverdi

Hvis huset ditt blir totalskadet, for eksempel i en brann, garanterer vi at erstatningen vår er tilstrekkelig til å bygge et tilsvarende hus.

Vi hjelper deg gjennom hele byggeprosessen som for eksempel planlegging, innkjøp, oppbygging og kvalitetssikring slik at du skal kunne leve så normalt som mulig.

Brannskade

Vi dekker brannskader på bolig og hageanlegg (for eksempel trær, busker og varmekabler).

Vann- og rørskader

Hvis huset ditt blir totalskadet, for eksempel i en brann, garanterer vi at erstatningen vår er tilstrekkelig til å bygge et tilsvarende hus.

Vi hjelper deg gjennom hele byggeprosessen som for eksempel planlegging, innkjøp, oppbygging og kvalitetssikring slik at du skal kunne leve så normalt som mulig.

Tyveri, innbrudd og skadeverk

Vi erstatter skade på bolig og hageanlegg etter innbrudd, tyveri og skadeverk, for eksempel hvis du opplever innbrudd der tyver har ødelagt dører og vinduer, tettet vasken og deretter satt på vannet.

Naturskader

Blir boligen din skadet som følge av naturskader som flom, storm, skred eller jordskjelv, erstatter vi skadene.

Skader etter mus og rotter

Vi reparerer skader på huset ditt forårsaket av mus, rotter og andre gnagere med ubegrenset sum. Vi hjelper deg også med å bekjempe mus, rotter og andre gnagere hvis de lever i veggen, taket eller i andre deler av huset ditt.

Hvis du for eksempel får rotter inn i huset ditt som spiser seg igjennom isolasjon og rør, for å så dø inne i konstruksjonen som fører til vondt lukt, vil vi utbedre alle skader og fjerne døde rotter og lukt.

Du må selv sikre bygningen mot nye gnagerangrep - som for eksempel å tette sprekker i veggen.

Utleieforsikring

Har du en leietaker som ikke betaler husleien, gjør skadeverk eller begår tyveri og underslag, hjelper vi deg. Forsikringen erstatter skadeverk, tyveri og underslag begått av leietaker. I tillegg dekker forsikringen ubetalt husleie i inntil 6 måneder og utkastelse av leietaker med inntil 20 000 kroner. Forsikringen dekker ikke slitasje ved utleie, for eksempel hakk, riper, avskallinger og lignende.

Har du spørsmål om for eksempel skatt eller husleiekontrakt, tilbyr vi deg gratis juridisk rådgivning gjennom vår samarbeidspartner Huseiernes Landsforbund.

Forsikringen forutsetter at leietaker har innbetalt minimum 2 måneders depositum, eller stilt bankgaranti tilsvarende 4 måneders husleie før innflytting. Du må også oppgi til oss at du leier ut hele, eller deler av boligen. Egenandelen ved bruk av forsikringen er minimum 3 måneders husleie.

Ansvar og rettshjelp

Hvis du får et rettslig erstatningsansvar for skade på annen person eller andres ting i kraft av å være boligeier, så hjelper vi deg. For eksempel hvis trampolinen blir tatt av vinden og skader eiendeler hos naboen, så vil vi hjelpe deg med saken og dekke et eventuelt erstatningsansvar.

Hvis du som eier av bygningen er part i en tvist, for eksempel en tvist med håndverker om mangelfult arbeid, eller med naboen om tomtegrensen, så dekker vi utgifter til advokat, sakkyndige, retten og vitner.

Ombygging av bolig etter ulykke

Hvis et familiemedlem i husstanden blir invalid, for eksempel havner i rullestol etter en bilulykke, får du dekket ombygging av boligen din for inntil 250 000 kroner. Det samme gjelder hvis du får et barn som er avhengig av rullestol på grunn av et medfødt handikap.

Forsikringen gjelder ikke hvis noen i husstanden blir avhengig av rullestol som følge av sykdom.

Følgeskader etter utett yttertak og yttervegg

Du har selv ansvar for å holde tak og vegger tette slik at vann ikke trenger inn i boligen. Får du likevel skader som skyldes vann som trenger seg inn gjennom utette tak og vegger dekker vi følgeskadene av dette.

Reparasjonen av selve taket/veggene må du dekke selv.

Følgeskader som skyldes håndverkerfeil

Hvis en håndverker gjør en feil som i ettertid fører til skader på andre deler av boligen (følgeskader), hjelper vi deg med å reparere skadene. Selve feilen er håndverkeren ansvarlig for å reparere selv.

Eksempel: Du leier snekker til å bygge nytt tak. Taket lekker og det blir skader innvendig på soverom i 2. etasje. Forsikringen dekker da de innvendige skadene, snekkeren må fikse skaden på taket.

Er håndverkeren konkurs, kan kostnader til reparasjon av selve feilen dekkes med inntil 100 000 kroner. Arbeidet må ha vært utført i forsikringens løpetid i If, og det må dokumenteres at det er utført av godkjent/autorisert håndverker i løpet av de siste 10 årene. Forsikringen dekker ikke skader som skyldes kondens.

Skade på våtrom

Vi erstatter følgeskader ved utett våtrom uansett årsak, tilstand og alder på våtrommet. Hvis det for eksempel skjer en vannskade i rommet under badet ditt på grunn av feil med membran eller sluk vil vi erstatte følgeskadene med ubegrenset sum.

Hvis våtrommet er under 10 år gammelt vil vi også sørge for at våtrommet blir reparert med ubegrenset sum. Denne delen av forsikringen forutsetter at arbeidet på våtrommet kan dokumenteres utført av autorisert/godkjent håndverker i løpet av de siste 10 årene og at skaden skyldes en feil av håndverker.

Sopp og råteskade

Vi erstatter skade forårsaket av sopp og råte som ødelegger treverk. Vi erstatter ikke råteskader på dører, vinduer og utvendig treverk, eller skade som bare virker skjemmende på bygningens utseende.

Bekjempelse og skader etter skadedyr og insekter

Vi hjelper deg hvis du får skadedyr eller insekter i boligen din på en rask og effektiv måte. Vi bekjemper skadedyr og insekter som for eksempel veggedyr, skjeggkre, kakerlakker, stokkmaur, stripet borebille, husbukk, mus og rotter med ubegrenset sum.

Påfører skadedyrene/insektene skade på huset ditt, reparerer vi også bygningsskaden med ubegrenset sum.

Du må selv sikre bygningen mot nye skadedyrsangrep - som for eksempel tette sprekker i veggen.

If Boligsjekk

Som huseier kan det være vanskelig å vite hva du bør prioritere av vedlikeholdsarbeid og hva du kan vente med. Med If boligsjekk får du en uavhengig bygningsekspert fra Anticimex som går gjennom hele huset ditt og gir deg en tilstandsrapport på 150 punkter, slik at du får et godt overblikk over hva du bør prioritere av vedlikeholdsarbeid og hva du kan vente med. Vi sjekker for eksempel tilstanden på taket, drenering og bad, og vi gir deg et kostnadsoverslag på hva det vil koste deg å fikse feil og/eller slitasje.

Tjenesten er helt frivillig, gratis og du får tilbud om ny boligsjekk hvert 4. år. På denne måten får et utmerket servicehefte på boligen din og vi hjelper deg med å unngå skader som ikke er dekket av forsikringen din. If Boligsjekk.

If Boligtelefon

Har du spørsmål om oppussing eller vedlikehold av huset ditt, for eksempel hvis du oppdager muggsopp på veggen, har du inkludert rådgivning i forsikringen.

Du kan ringe vår samarbeidspartner og fagekspert Anticimex på telefon 21 02 49 94 for gode byggtekninske råd. Har du spørsmål om skadedyr kan du også sende e-post til Anticimex som vil hjelpe deg for eksempel med å artsbestemme skadedyr/insekter du har funnet i huset ditt, uten at det koster deg noe.

Supergaranti

Flytter du forsikringen fra annet selskap og til oss, garanterer vi deg like gode eller bedre vilkår enn du hadde i forrige selskap. Selve flytteprosessen ordner vi for deg. Garantien gjelder i 2 år.