Bilforsikring

Få tilbud på privatforsikringer

Be om tilbud

Hos oss får du mindre bonustap. Uansett hvilken bilforsikring du velger får du maks 10% bonustap ved skade. Enklere, billigere og mer rettferdig for deg.


Hva dekker bilforsikringen? Super Kasko Delkasko Ansvar
Ansvar og rettshjelp

Ansvarforsikring dekker skade på personer, andres kjøretøy, bygninger og andres gjenstander.

Rettshjelp dekker utgifter på inntil 100 000 kroner til juridisk bistand dersom du som eier av det forsikrede kjøretøyet er part i en tvist, f.eks. i forbindelse med kjøp eller salg av bil.

Her kan du lese mer om rettshjelp.

Fører- og passasjerulykke

Gir erstatning ved personskade på fører og/ eller passasjer.

Brann og naturskader

Vi dekker kostnader til reparasjon av bilen din dersom den blir skadet i brann, eksplosjon eller lynnedslag.

Du er også dekket hvis bilen din får skader som følge av flom, storm, skred eller jordskjelv.

Tyveri og hærverk

Vi erstatter verdien av bilen din hvis den blir stjålet. Du får også dekket kostnader til reparasjon av skader påført i forbindelse med tyveri, samt skader forårsaket av hærverk.

Tyveri av bilen din eller fysisk skade på bilen som følge av forsøk på tyveri.

Glasskader

Vi dekker skader på alle bilens vindusruter, samt glasstak og takluker av glass. Hvis ruten kan repareres, betaler du ingen egenandel. Hvis ruten må byttes, betaler du en egenandel på 2 500 kroner.

Glasskader påvirker ikke bonusen.

Forsikringen inkluderer ikke skader på lykter eller speil.

Fastmontert utstyr og bagasje

Vi dekker fastmontert tilleggsutstyr og bagasje i bilen for inntil totalt 40 000 kroner.

Eksempler på tilleggsutstyr er skiboks, foliering og GPS for bruk i bilen.

Veihjelp

Vi hjelper deg dersom du opplever motorstopp, tomt batteri eller en annen plutselig hendelse som gjør at du ikke kan kjøre videre. Veihjelp gjelder i hele Europa, og også om du er hjemme.

Dekningen inkluderer assistanse på stedet og tauing til verksted hvis nødvendig.

Egenandelen er 500 kroner, men påvirker ikke bonusen din.

Utforkjøring, kollisjon og velt

Med denne dekningen er du sikret mot skader på egen bil som skyldes større uhell, også de du selv er skyld i. Kjører du av veien, kolliderer eller velter bilen, dekker vi kostnadene ved reparasjon.

Vi dekker også skader påført av andre plutselige ytre årsaker, for eksempel at et tre faller over bilen.

Ekstra erstatning ved store skader

Du får en helt ny bil dersom bilen din totalskades. Gjelder hvis bilen din er inntil 3 år og har kjørt under 100 000 km. Er den over 3 år eller har kjørt over 100 000 km, får du dekket markedsverdien av bilen pluss 15 % ekstra. Hvis du har en leasingbil som totalskades, vil du få tilbakebetalt resterende andel av startinnskuddet.

Det vil si at dersom du har betalt inn 60 000 kroner i startinnskudd, og bilen din totalskades etter 12 av 36 måneder, får du tilbakebetalt 40 000 kroner.

Parkeringsskade uten bonustap

Står bilen din parkert og noen bulker den uten å gi seg til kjenne, reparerer vi skaden.

Du må vite hvor og når skaden skjedde, og vi dekker opp til 20 000 kroner uten bonustap.

Uhell uten bonustap

Med vår uhellsdekning dekker vi følgene uhell uten at du får bonustap: skader etter fylling av feil drivstoff, skadet eller stjålet ladekabel, og tapt bilnøkkel.

Egenandelen du betaler er kun 2 000 kroner.

Supergaranti

Flytter du forsikringen over til oss garanterer vi deg minst like gode vilkår som du hadde i forrige selskap. Her kan du lese mer om Supergaranti