Bilforsikring

Hos oss får du alt innen forsikring på ett og samme sted – vi tilbyr forsikring til både privatpersoner og bedrifter.

Hos oss får du mindre bonustap. Uansett hvilken bilforsikring du velger får du maks 10% bonustap ved skade. Enklere, billigere og mer rettferdig for deg.

Hva dekker bilforsikringen? Super Kasko Kasko uten leiebil Delkasko Ansvar
Ansvar

Skade på personer, andres kjøretøy, bygninger og andres gjenstander. 

Rettshjelp

Dekker utgifter til advokatbistand i en tvist.

Fører- og passasjerulykke

Gir erstatning ved personskade på fører og/ eller passasjer.

Brann

Skade på bil som følge av brann, lynnedslag, og eksplosjon.

Tyveri

Tyveri av bilen din eller fysisk skade på bilen som følge av forsøk på tyveri.

Glasskader

Skade på front-, side- og bakvinduer, samt glasstak og takluker av glass.

Forsikringen dekker ikke lykter eller speil.

Fastmontert utstyr

Dekker alt lovlig fastmontert tilleggsutstyr med inntil 20 000 kroner.

Veihjelp

Vi hjelper deg ved driftsstopp og utelåsing.

Vil ikke bilen din starte hjemme kan du også bruke veihjelp.

Du betaler en egenandel på 500 kroner når du bruker veihjelp, og det påvirker ikke din bonus i etterkant. 

Bagasje

Ved tyveri av bagasje i bil samt bagasje som skades hvis bilen blir utsatt for skade. Erstatningen dekker inntil 10 000 kroner.

Fylling av feil drivstoff

Ved fylling av feil drivstoff på kjøretøyet, for eksempel bensin på dieselbil, dekkes dette av forsikringen. Ved reparasjon av skader på kjøretøyets drivstoffsystem og motor gjelder valgt egenandel og vanlig bonustap.

Tømmes drivstofftanken før kjøretøyet brukes med feil drivstoff, dekker vi transport til verksted med Veihjelp med en egenandel på 500 kroner.

Utforkjøring, kollisjon og velt

Dekker skade på egen bil ved utforkjøring, velt, kollisjon, hærverk eller skader som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre hendelse. 

Ved kjøring på bane gjelder forsikringen bare under godkjente arrangementer.

Leiebil Kasko

Leiebil for 350 kroner per dag i inntil 10 dager. Leiebil er også dekket så lenge skaden er dekket av forsikringen.

Leiebil Super

Leiebil for inntil 500 kroner per dag så lenge skade er dekket av forsikringen. Dette gjelder frem til bilen er ferdig reparert.

Startleie ved leasing

Ved totalskade på leaset bil utbetales resterende startleie.

Ekstra erstatning ved store skader

Kommer bilen din utfor totalskade kan du få en helt ny bil. Bilen din må være inntil tre år gammel og ha kjørt under 100 000 km. Hvis bilen din er tre år eller mer, økes det normale erstatningsbeløpet med 15 % (inntil 60 000 kroner). Ved leasing dekkes den delen av startleien som er ubrukt.

Motor, gir og driftsbatteri

Hvis motor, girkasse eller drivverk havarerer innen bilen har kjørt 200 000 km, reparerer vi eller bytter den ut. Dekker også batteripakke på elbil og hybrid.

Dekker ikke skader som følge av normal slitasje, manglende vedlikehold eller trimming.
Dekningen på clutch stopper når bilen har kjørt over 100 000 km.

Supergaranti

Flytter du forsikringen over til oss garanterer vi deg minst like gode vilkår som du hadde i forrige selskap. Her kan du lese mer om Supergaranti