Yrkesskadeforsikring

Få tilbud på forsikring for bedriften din

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Fortsett uten organisasjonsnummer
Skjemaet blir sendt...

Yrkesskadeforsikring er bra for oss alle

Norsk lov sier at alle arbeidstakere skal være med i en yrkesskadeforsikring. Og det synes vi er veldig fint, for det ville jo være trist om noen som blir skadet på jobb ikke får erstatning. Eller enda verre, om de etterlatte etter noen som dør på jobb skulle sitte tomhendte tilbake.

Innhold i yrkesskadeforsikring

Erstatninger Inkludert Frivillig
Erstatning for redusert livskvalitet - varig mèn

Erstatningen utbetales til den ansatte ved en yrkesrelatert ulykke eller sykdom, og som fører til redusert livskvalitet. Den delen av denne dekningen som omfatter yrkesulykke kan også kjøpes for den ansattes ektefelle/samboer og/eller barn.

checkmark
Arbeidsuførhet som følge av ulykke eller sykdom

Erstatningen utbetales til den ansatte ved en yrkesrelatert ulykke eller sykdom som fører til at han eller hun helt eller delvis mister evnen til inntektsgivende arbeid.

checkmark
Dødsfall

Erstatningen utbetales til de etterlatte dersom den ansatte dør som følge av en yrkesrelatert ulykke eller sykdom. Denne dekningen kan også kjøpes for den ansattes ektefelle/samboer.

checkmark
Reise til og fra arbeid

Erstatningen utbetales hvis den ansatte utsettes for en ulykke på reise mellom hjem og arbeidssted og motsatt.

checkmark

Skal vi ta en prat om yrkesskadeforsikring?

Vi som jobber med yrkesskadeforsikringer vil gjerne snakke med deg, og gi deg et godt tilbud. Og da vil vi gjerne snakke litt med deg om reise til og fra jobb også.

Mot et lite tillegg kan vi sammen sørge for at medarbeiderne dine også er sikret når de er på vei til jobben, eller når de reiser hjem igjen etter en god arbeidsdag sammen med hyggelige kolleger. Og da blir det forhåpentligvis en hyggelig arbeidsdag i morgen også.