Sykelønnsforsikring

Få tilbud på forsikring for bedriften din

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Fortsett uten organisasjonsnummer
  • Fleksibel

    Du velger selv dekning og egenandel.

  • Norges beste kundeservice

    Vi er kåret til Norges beste kundeservice femte år på rad.

  • Rask skadebehandling

    ​Over halvparten av alle skadesaker løses innen 24 timer.

Blir ansatte langvarig syke, dekker vi differansen mellom det som utbetales fra NAV og den ansattes lønn. Ekstra trygghet for både bedriften og den ansatte.

Dette dekker sykel​ønnsforsikring

Sykelønnsforsikringen dekker ansattes lønn utover 6 G i sykemeldingsperioden, i inntil 365 dager, fratrukket karenstiden (egenandel).

Hvem passer sykelønnsforsikring for?

Sykelønnsforsikring er mest aktuelt for små og mellomstore bedrifter, der langvarig sykmelding av et fåtall personer kan true evnen til å betale sykelønn over driften.

Dekninger i sykelønnsforsikring

Forsikringen skal dekke den enkeltes lønn etter fradrag av 6 G (G til enhver tid). Begrepet "lønn" skal være definert i polisen. Utbetalingen skjer etter utløp av avtalt karenstid. Erstatningen utbetales til forsikringstaker (arbeidsgiver) etter sykemeldingsgraden.

Sykelønnsforsikring kan kjøpes av bedrifter med minimum tre ansatte, hvor én ansatt har lønn over 6G. Sykelønnsforsikringen gjelder for alle ansatte med lønn over 6G.​​