Sykeavbruddsforsikring

Få tilbud på forsikring for bedriften din

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Fortsett uten organisasjonsnummer
  • Fleksibel

    Du velger selv dekning og egenandel.

  • Kundene synes vi er enestående

    Våre kunder gir oss 4,6 av 5 stjerner på Trustpilot.

  • Rask skadebehandling

    ​Over halvparten av alle skadesaker løses innen 24 timer.

Når inntektene reduseres, men utgiftene fortsetter å løpe er det godt å ha en sykeavbruddsforsikring som dekker bedriftens faste kostnader.

Er du selvstendig næringsdrivende kan du velge å inkludere lønn mens du er sykemeldt.

Hva dekker sykeavbruddsforsikring?

Forsikringen dekker bedriftens faste kostnader som vil løpe selv om inntektene reduseres på grunn av sykdom.

Utgifter til for eksempel husleie, strøm og renter dekkes av forsikringen hvis du eller nøkkelpersoner skulle bli sykemeldt en periode.

Er du selvstendig næringsdrivende kan forsikringen også dekke sykelønn. Det vil si lønn og godtgjørelse utover sykepengene du får fra av NAV.

Hvem bør ha sykeavbruddsforsikring?

Vi anbefaler sykeavbruddsforsikring til selvstendig næringsdrivende og mindre bedrifter som er avhengig av inntjeningen til hver enkelt ansatt.

Erstatning

Du bestemmer selv hvor stort dagsbeløpet må være for å dekke dine faste kostnader. Størrelsen på dagsbeløpet og hvor raskt du trenger erstatning (karenstid) påvirker prisen på forsikringen.

Når du kjøper forsikringen oppgir du hvor stor andel av de faste kostnadene som dekkes av hver enkelt ansatt.