Styreansvarsforsikring

Få tilbud på forsikring for bedriften din

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Fortsett uten organisasjonsnummer

Du gjorde alt du kunne

Men det var ikke nok

Tenk deg at du sitter i styret i en bedrift. Du jobber knallhardt og målrettet for at bedriften skal utvikle seg. Bli bedre. Ta nye markedsandeler. Men ett sted på reisen tråkker du feil og gjør en vurdering som ender opp med at du blir saksøkt og til slutt erstatningspliktig. Selv om du har handlet i god tro, med et brennende ønske om å hjelpe bedriften et steg i riktig retning.

som styremedlem er du ansvarlig med alt du eier

Da er det godt å tenke på at du sikret deg med en styreansvarsforsikring. For da risikerer du ikke å miste huset, eller hytta, eller kanskje bilen. For det er nemlig slik at du som styremedlem eller leder er ansvarlig med alt du eier. Også det du har på konto.

Med styreansvarsforsikring får du våre advokater med på din side. Noen som kjenner lover og regler, og jobber for deg. Helt til saken er over. Hvis du taper rettsaken dekker forsikringen utgifter og krav i henhold til dommen.