Prosjektforsikring og entreprenørforsikring

Hos oss får du alt innen forsikring på ett og samme sted – vi tilbyr forsikring til både privatpersoner og bedrifter.

 1. Christianssands Assurance
 2. Forsikringer
 3. Bedriftsforsikringer
 4. Prosjekt- og entreprenørforsikring

Når du skal velge riktig forsikring kan du velge mellom prosjektforsikring for ett enkelt prosjekt, eller entreprenørforsikring for alle prosjekter i løpet av året.

Prosjektforsikring og entreprenørforsikring sikrer at dine økonomiske interesser ivaretas i forbindelse med oppføringen av ett enkelt nybygg, et påbygg eller et rehabiliteringsprosjekt. Prosjektforsikring og entreprenørforsikring gjelder inntil arbeidene er overtatt i henhold til kontrakt med byggherren/oppdragsgiveren.


 • Fleksibel

  Du velger selv dekning og egenandel.

 • Mest fornøyde kunder

  Kantar TNS har kåret If til forsikringsselskapet med de mest fornøyde kundene.

 • Rask skadebehandling

  ​Over halvparten av alle skadesaker løses innen 24 timer.

Innhold i prosjektforsikring og entreprenørforsikring All risk Tilleggs-forsikringer
Annen skadehendelse
Tyveri og skadeverk
Vann, annen væske, rørbrudd
Skader med annen naturårsak
Naturskade
Brann
Skade i reklamasjonstiden grunnet mangel i entreprisen

Dekker følgeskade på kontraktsarbeidet grunnet mangel i entreprisen i inntil tre år.

Ekstrakostnader ved stans i arbeidet

Dekker nødvendige merkostnader som følge av reparasjon av skadet ting på overtid, samt merkostnader i forbindelse med at egne arbeidstakere ikke kan være sysselsatt, som følge av en erstatningsmessig skade.

Forsikring for byggherre – tap ved forsinket ferdigstillelse

Byggherre kan kjøpe forsikring som dekker tap dersom prosjektet blir forsinket på grunn av en skade. Det er en forutsetning at skaden allerede dekkes av entreprenørens prosjektforsikring og at forsikringen er kjøpt i If.

Forsikringen omfatter tapte husleieinntekter og tap i forbindelse med dekningssalg (kjøper benytter seg av retten til å heve kjøpet grunnet forsinkelsen og byggherre må selge leiligheter på nytt).

Forsikringen dekker også

 • renter og finanskostnader som er relatert til skaden
 • dagmulkt iht. bustadoppføringslova, inntil 20% av forsikringssummen
 1. Christianssands Assurance
 2. Forsikringer
 3. Bedriftsforsikringer
 4. Prosjekt- og entreprenørforsikring