Prosjektforsikring og entreprenørforsikring

Få tilbud på forsikring for bedriften din

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Fortsett uten organisasjonsnummer
Skjemaet blir sendt...
 1. Christianssands Assurance
 2. Forsikringer
 3. Bedriftsforsikringer
 4. Prosjekt- og entreprenørforsikring

Når du skal velge riktig forsikring kan du velge mellom prosjektforsikring for ett enkelt prosjekt, eller entreprenørforsikring for alle prosjekter i løpet av året.

 • Fleksibel

  Du velger selv dekning og egenandel.

 • Mest fornøyde kunder

  Kantar TNS har kåret If til forsikringsselskapet med de mest fornøyde kundene.

 • Rask skadebehandling

  ​Over halvparten av alle skadesaker løses innen 24 timer.


Prosjektforsikring og entreprenørforsikring sikrer at dine økonomiske interesser ivaretas i forbindelse med oppføringen av ett enkelt nybygg, et påbygg eller et rehabiliteringsprosjekt. Prosjektforsikring og entreprenørforsikring gjelder inntil arbeidene er overtatt i henhold til kontrakt med byggherren/oppdragsgiveren.

Innhold i prosjektforsikring og entreprenørforsikring All risk Tilleggs-forsikringer
Annen skadehendelse
Tyveri og skadeverk
Vann, annen væske, rørbrudd
Skader med annen naturårsak
Naturskade
Brann
Skade i reklamasjonstiden grunnet mangel i entreprisen

Dekker følgeskade på kontraktsarbeidet grunnet mangel i entreprisen i inntil tre år.

Ekstrakostnader ved stans i arbeidet

Dekker nødvendige merkostnader som følge av reparasjon av skadet ting på overtid, samt merkostnader i forbindelse med at egne arbeidstakere ikke kan være sysselsatt, som følge av en erstatningsmessig skade.

 1. Christianssands Assurance
 2. Forsikringer
 3. Bedriftsforsikringer
 4. Prosjekt- og entreprenørforsikring