Produktansvarsforsikring

Få tilbud på forsikring for bedriften din

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Fortsett uten organisasjonsnummer

Produktansvarsforsikringen er aktuell for virksomheter som importerer, produserer eller omsetter produkter, og sikrer virksomheten økonomisk dersom produktene volder skader på personer eller ting.

Hvem bør ha produktansvarsforsikring

Produktansvarsforsikringen er aktuell for virksomheter som importerer, produserer eller omsetter produkter.

Hva er produktansvarsforsikring

Produktansvarsforsikring sikrer virksomheten økonomisk dersom produktene forårsaker skader på personer eller ting.

Produktansvarsforsikring selges gjerne sammen med bedriftsansvarsforsikring.

Tilleggsforsikring - tilbakekallelse av sluttproduktet

Tilbakekallelse selges som et tillegg til produktansvarsforsikringen. Forsikringen dekker utgifter i forbindelse med tilbakekall av produkter, når bedriften har pådratt seg et produktansvar.