produktansvarsforsikring

Hos oss får du alt innen forsikring på ett og samme sted – vi tilbyr forsikring til både privatpersoner og bedrifter.

Produktansvarsforsikringen er aktuell for virksomheter som importerer, produserer eller omsetter produkter, og sikrer virksomheten økonomisk dersom produktene volder skader på personer eller ting.

Hvem bør ha produktansvarsforsikring

Produktansvarsforsikringen er aktuell for virksomheter som importerer, produserer eller omsetter produkter.

Hva er produktansvarsforsikring

Produktansvarsforsikring sikrer virksomheten økonomisk dersom produktene forårsaker skader på personer eller ting.

Produktansvarsforsikring selges gjerne sammen med bedriftsansvarsforsikring.

Tilleggsforsikring - tilbakekallelse av sluttproduktet

Tilbakekallelse selges som et tillegg til produktansvarsforsikringen. Forsikringen dekker utgifter i forbindelse med tilbakekall av produkter, når bedriften har pådratt seg et produktansvar.

Skadeeksempler produktansvarsforsikring

Produktansvarsforsikring dekker blant annet tilbakekallelse

En produksjonsbedrift av rørdeler oppdager at et parti rør har en produksjonsfeil og lekker vann. Utgiftene med å få tilbakekalt partiet (annonsering, korrespondanse med mer)dekkes av tilleggsforsikringen.

Produktansvarsforsikring for en rørlegger

En rørlegger installerer en rørdel som er feilprodusert og lekker vann. Skaden den defekte rørdelen medfører er dekket av produktansvarsforsikringen.​​​