Miljøforsikring

Få tilbud på forsikring for bedriften din

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Fortsett uten organisasjonsnummer

Miljøforsikring d​ekker bedriftens ansvar etter naturmangfoldloven

Loven gjør bedrifter ansvarlig for miljøskader enten de kan klandres eller ikke. Forsikringen dekker kostnadene med å tilbakeføre naturen slik den var før skaden.

Naturmangfoldloven gir bedrifter et objektivt erstatningsansvar for skade på naturen. Det vil si at du er ansvarlig for miljøskader, enten du kan klandres eller ikke. Du kan dessuten bli ansvarlig hvis du ikke i tilstrekkelig grad har prøvd å unngå en skade. Ved en skade kan bedriften bli pålagt å betale for opprydding, i tillegg til kostnadene med å tilbakeføre naturen slik den var før skaden.

  • Omfatter all norsk natur – offentlig og privateid
  • Pålegger den enkelte å rydde etter en naturskade og å gjenopprette naturen slik den var før skaden
  • Kan pålegge deg å betale miljøerstatning til staten

Miljøforsikring

Miljøforsikringen dekker kostnadene for ansvar du kan komme i etter, f.eks.
•Utslipp fra produksjonsbedrifter, tankbiler/tankbåter eller tanker i grunnen
•Uforutsette skader på grunn av utbygging som truer verneverdige arter
•Feilaktig utnyttelse av skog eller grunn.

Ansvar etter naturmangfoldloven er ikke inkludert i vanlige bedriftsansvarsforsikringer.

Vanlig ansvarsforsikring

  • Dekker kun forurensning, mens miljøforsikringen dekker alle typer naturskade
  • Dekker ikke kostnadene ved å gjenopprette naturen slik den var før skaden
  • Dekker ikke skade på egen grunn (myndighetene kan pålegge deg å gjenopprette naturen på egen grunn)

Skadeeksempler miljøforsikring