Firmabilforsikring

Hos oss får du alt innen forsikring på ett og samme sted – vi tilbyr forsikring til både privatpersoner og bedrifter.

Firmabilforsikring - velg mellom fire forsikringsalternativer

Fra en enkel bilforsikring som inneholder lovpålagt ansvarsforsikring, til vår beste firmabilforsikring som sikrer deg mot de fleste skader.

I tabellen under ser du mulig innhold i forsikringer for vanlig person- og varebil. I tillegg tilbyr vi forsikring av person- og varebil for utleie, samt forsikring av taxi.​​


  • Helt ny bil ved totalskade

    Med Super bilforsikring får du helt ny bil hvis bilen er under tre år gammel og blir totalskadet.

  • Null bonustap ved parkeringsskade

    Får du en parkeringsskade som ikke er din feil får du null bonustap.

  • Kun 10 % bonustap ved skade

    Hos oss får du kun 10 % nedrykk i bonus etter en skade. Har du 75 % bonus går du kun ned 5 %.

Innhold i bilforsikring bedrift Super Kasko Delkasko Ansvar
Ansvar

Skader på personer og andres eiendeler, som kjøretøy og bygninger.

Rettshjelp

Dekker utgifter til advokatbistand ved tvist.

Brann

Omfatter skade som følge av brann, lynnedslag, eksplosjon.

Tyveri

Omfatter skade som følge av tyveri, brukstyveri eller forsøk på tyveri (av/fra bilen).

Hærverk

Hærverk i forbindelse med tyveri og forsøk på tyveri, og ved rene hærverkskader som f.eks. oppriping av lakk.

Glass

Dekker skade på frontrute, side- og bakvinduer, samt takluke av glass.

Redning

Dekker assistanse til bil og personer for hendelser oppstått på vei, samt til bil på hjemstedsadresse.

Bagasje

Dekkes med inntil kr 10 000.

Feilfylling

Dekker skade på bil som følge av feilfylling. Vilkår for kasko gjelder.

Leiebil

Dekker leiebil inntil 25 dager.

Vognskade

Dekker skade på egen bil ved utforkjøring, velt, kollisjon eller annen tilfeldig, plutselig og ytre hendelse.

Ekstradekning ved store skader

Hvis bilen er inntil tre år gammel og skaden overstiger 60% av kjøpesummen som ny, får du helt ny bil. Velger du i tillegg et miljøvennlig alternativ ved kjøp av ny bil, så øker erstatningen med 30 000. Hvis bilen er tre år eller mer og skaden overstiger 60% av gjenanskaffelsesverdien, får du tilbake gjenanskaffelsesverdien + et tillegg på inntil 15%.

Maskinskade

Omfatter skade ved brudd eller brekkasje som oppstår plutselig og uforutsett på motor, girkasse til og med kraftuttak, elektroniske enheter.

Utvidet leiebildekning

En mer omfattende leiebildekning der leieperioden er utvidet fra 25 dager til maksimalt 50 dager.

Tilleggsdekninger Super Kasko Delkasko Ansvar
Fører- og passasjerulykke

Tilleggsforsikring som omfatter både fører- og passasjer ved invaliditet og/eller død.

Leasing/tredjemannsinteresse

Dekker långiver som har pant i bilen.

Godsansvar

Dekker skade på gods under lasting, transport og lossing.

Destruksjon

Omfatter destruksjon av farlig gods og farlige stoffer etter en skade.

Underslag

Dekker tap av bil ved utleie eller demonstrasjon.

Avbrudd

Avbruddsforsikring fra 1.dag og i inntil 43 dager (antall dager kan utvides).