Firmabilforsikring

Få tilbud på forsikring for bedriften din

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Fortsett uten organisasjonsnummer
Skjemaet blir sendt...

Firmabilforsikring - velg mellom fire forsikringsalternativer

  • Helt ny bil ved totalskade

    Med Super bilforsikring bedrift får du helt ny bil hvis bilen er under tre år gammel og blir totalskadet. Bil eldre enn tre år får høyere beløp.

  • Nøkkelforsikring

    Velger du superforsikring inkluderer det nøkkelforsikring og utvidet leiebildekning.

  • En av markedets beste bonusordninger

    Kun 10 % bonustap etter en skade, og null i bonustap ved parkeringsskade.


Fra en enkel bilforsikring som inneholder lovpålagt ansvarsforsikring, til vår beste firmabilforsikring som sikrer deg mot de fleste skader.
I tabellen under ser du mulig innhold i forsikringer for vanlig person- og varebil. I tillegg tilbyr vi forsikring av person- og varebil for utleie, samt forsikring av taxi.​​

Innhold i bilforsikring bedrift Super Kasko Delkasko Ansvar
Ansvar

Skader på personer og andres eiendeler, som kjøretøy og bygninger.

Rettshjelp

Dekker utgifter til advokatbistand ved tvist.

Brann

Omfatter skade som følge av brann, lynnedslag, eksplosjon.

Tyveri

Omfatter skade som følge av tyveri, brukstyveri eller forsøk på tyveri (av/fra bilen).

Underslag

Underslag dekker tyveri av kjøretøyet i de tilfeller hvor eier har gitt fra seg nøkkelen. Dette kan være ved utleie, demobiler eller prøvekjøring av kjøretøy.

Hærverk

Hærverk i forbindelse med tyveri og forsøk på tyveri, og ved rene hærverkskader som f.eks. oppriping av lakk.

Glass

Dekker skade på frontrute, side- og bakvinduer, samt takluke av glass.

Redning

Dekker assistanse til firmabil og personer for hendelser oppstått på vei, samt til firmabil på hjemstedsadresse.

Bagasje

Bagasje i firmabil dekkes med inntil kr 10 000.

Feilfylling

Dekker skade på firmabil som følge av feilfylling. Vilkår for kasko gjelder.

Leiebil

Dekker leiebil inntil 25 dager.

Vognskade

Dekker skade på egen firmabil ved utforkjøring, velt, kollisjon eller annen tilfeldig, plutselig og ytre hendelse.

Ekstradekning ved store skader

Hvis bilen er inntil tre år gammel og skaden overstiger 60% av kjøpesummen som ny, får du helt ny bil. Velger du i tillegg et miljøvennlig alternativ ved kjøp av ny bil, så øker erstatningen med 30 000. Hvis bilen er tre år eller mer og skaden overstiger 60% av gjenanskaffelsesverdien, får du tilbake gjenanskaffelsesverdien + et tillegg på inntil 15%.

Maskinskade

Omfatter skade ved brudd eller brekkasje som oppstår plutselig og uforutsett på motor, girkasse til og med kraftuttak, elektroniske enheter.

Utvidet leiebildekning

En mer omfattende leiebildekning der leieperioden er utvidet fra 25 dager til maksimalt 50 dager.

Nøkkelforsikring

Dekker utgifter ved tyveri eller tap av nøkkel. Maks erstatning er 7 500 kr i løpet av forsikringsperioden. Hvis tyveri er meldt til politiet er det ingen egenandel, ellers er det 600 kr egenandel.

Bilforsikring bedrift - tilleggsdekninger Super Kasko Delkasko Ansvar
Utvidet tingansvar

Utvider ansvaret for skade på andres ting (med for tiden kr 10 000 000).

Fører- og passasjerulykke

Tilleggsforsikring som omfatter både fører- og passasjer ved invaliditet og/eller død.

Leasing/tredjemannsinteresse

Dekker långiver som har pant i bilen.

Avbrudd

Avbruddsforsikring fra første dag og i inntil 43 dager (antall dager kan utvides).