Datakriminalitets­forsikring

Få tilbud på forsikring for bedriften din

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Fortsett uten organisasjonsnummer

Forsikringen hjelper deg hvis virksomheten utsettes for hackere, virus eller andre typer dataangrep.


Hacking og virusangrep er en økende trussel mot norske bedrifter. Nå kan du kjøpe en forsikring som både gir erstatning og hjelp av IT-eksperter hvis bedriften utsettes for datakriminalitet.

Dette dekker datakriminalitetsforsikring/cyberforsikring Fordeler
Inkludert
Inkludert
Inkludert
Inkludert
Inkludert
Inkludert