Datakriminalitets­forsikring

Få tilbud på forsikring for bedriften din

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Fortsett uten organisasjonsnummer
Skjemaet blir sendt...

Forsikringen hjelper deg hvis virksomheten utsettes for hackere, virus eller andre typer dataangrep.


Hacking og virusangrep er en økende trussel mot norske bedrifter. Nå kan du kjøpe en forsikring som både gir erstatning og hjelp av IT-eksperter hvis bedriften utsettes for datakriminalitet.

Dette dekker datakriminalitetsforsikring/cyberforsikring Fordeler
Økonomisk tap

Økonomiske tap dersom bedriften utsettes for straffbare handlinger rettet mot virksomhetens data og datasystemer.

Kostnader for kunder og forretningsforbindelser

Tap og kostnader for kunder og forretningsforbindelser dersom de blir berørt av hendelsen og krever erstatning.

Bistand fra IT-eksperter

IT-eksperter fra BDO hjelper deg å undersøke hva som har skjedd, kartlegge hva som er stjålet eller ødelagt, gjenopprette systemene, rekonstruere informasjonen og overvåke at stjålet informasjon ikke misbrukes.​

Erstatning og hjelp ved driftsavbrudd

Vi hjelper deg å komme i gang igjen så raskt som mulig, og erstatter avbruddstap i virksomheten i inntil 120 dager.​

5 GB lagring og backup

I samarbeid med Storegate, får du 5 GB lagring og backup av digital data for bedriften – helt kostnadsfritt.

Informasjonskostnader​

​Kostnader ved å informere berørte kunder og forretningsforbindelser om at et datainnbrudd har skjedd.​