Bygningsforsikring

Få tilbud på forsikring for bedriften din

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Fortsett uten organisasjonsnummer

Når du skal velge bygningsforsikring kan du velge mellom tre forsikringsalternativer, der den mest omfattende dekningen er superforsikring.

  • Fleksibel

    Du velger selv dekning og egenandel.

  • Mest fornøyde kunder

    Kantar TNS har kåret If til forsikringsselskapet med de mest fornøyde kundene.

  • Rask skadebehandling

    ​Over halvparten av alle skadesaker løses innen 24 timer.


Innhold i bygningsforsikring Super Standard Brann
Inkludert Ikke inkludert Ikke inkludert
Inkludert Ikke inkludert Ikke inkludert
Inkludert Ikke inkludert Ikke inkludert
Inkludert Inkludert Ikke inkludert
Inkludert Inkludert Ikke inkludert
Inkludert Inkludert Ikke inkludert
Inkludert Inkludert Ikke inkludert
Inkludert Inkludert Ikke inkludert
Inkludert Inkludert Ikke inkludert
Inkludert Inkludert Inkludert
Inkludert Inkludert Inkludert
Bygningsforsikringen omfatter i tillegg

Eksempler på bygninger du kan forsikre

Bygningsforsikring kan du blant annet kjøpe til boligbygning, næringsbygning, produksjonsbygning, lager, villa og fritidsboliger.