Bedriftsansvarsforsikring

Få tilbud på forsikring for bedriften din

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Fortsett uten organisasjonsnummer

Bedriftansvarsforsikring gir beskyttelse hvis virksomheten holdes erstatningsansvarlig for en skade på ting eller personer.

Hvem bør ha bedriftsansvarsforsikring

Bedriftansvarsforsikring er aktuell for virksomheter som produserer ting, selger en vare eller utfører fysiske tjenester (for eksempel snekkere og elektrikere).

Slike virksomheter vil alltid ha en viss risiko for erstatningskrav, og store krav kan true bedriftens økonomi.

Tilleggsdekninger

  • Sprengning
  • Tap av oppdragsgivers nøkler
  • Skade på leid eiendom
  • Bruk av droner
  • Økonomisk tap

Få tilbud på forsikring for bedriften din

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke organisasjonsnummer