Bedriftsansvarsforsikring

Hos oss får du alt innen forsikring på ett og samme sted – vi tilbyr forsikring til både privatpersoner og bedrifter.

Bedriftansvarsforsikring gir beskyttelse hvis virksomheten holdes erstatningsansvarlig for en skade på ting eller personer.

Hvem bør ha bedriftsansvarsforsikring

Bedriftansvarsforsikring er aktuell for virksomheter som produserer ting, selger en vare eller utfører fysiske tjenester (for eksempel snekkere og elektrikere).

Slike virksomheter vil alltid ha en viss risiko for erstatningskrav, og store krav kan true bedriftens økonomi.

Tilleggsdekninger

  • Sprengning
  • Tap av oppdragsgivers nøkler
  • Skade på leid eiendom
  • Bruk av droner
  • Økonomisk tap

Skadeeksempler bedriftsansvarsforsikring

Bedriftsansvarsforsikring for butikk

En butikk som selger maling blander feil slik at malingen til utendørs bruk ødelegger veggen. Skaden dekkes av bedriftsansvarsforsikringen.

Bedriftsansvarsforsikring for en snekker

En snekker skader et vannrør inne i veggen mens han skrur opp gipsplater. Vannskaden dette medfører dekkes av bedriftsansvarsforsikringen.

Bedriftsansvarsforsikring for en vindusvasker

En profesjonell vindusvasker knuser vinduet han gjør rent. Skaden på vinduet er dekket av bedriftsansvarsforsikringen.​​