Avbruddsforsikring

Få tilbud på forsikring for bedriften din

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Fortsett uten organisasjonsnummer

Avbruddsforsikring sikrer driftsresultatet

Avbruddsforsikring dekker tapt omsetning hvis driften stanser opp på grunn av en skade.

Hvis det skjer en skade på bygninger eller eiendeler kan det også oppstå et inntektstap. Med avbruddsforsikring er du sikret at driftsresultatet blir det samme som det hadde blitt hvis skaden ikke hadde skjedd.

Andre typer avbruddsforsikring

Lønn til ansatte

Hvis skaden er så stor og langvarig at dere ikke finner anvendelse for de ansatte, er lønnskostnadene i oppsigelsestiden før de ansatte permitteres dekket. Denne arbeidsgiverperioden er 14 dager i henhold til Arbeidsmiljøloven. Dersom dere ønsker å beholde noen ansatte ut over 14 dager, kan du kjøpe forsikringen Lønn til ansatte.

Forsikring mot husleietap

Dette er en avbruddsforsikring du bør ha om du eier en bygning som leies ut. Forsikringssummen du velger, avhenger av husleieinntekten.

Ekstrautgifter

Denne forsikringen dekker nødvendige ekstrautgifter ved å fortsette driften etter en skade som er dekket av forsikringen. Forsikringen er best egnet for kontorbedrifter som kan fortsette virksomheten raskt fra nye lokaler.