Arbeidsmaskinforsikring

Få tilbud på forsikring for bedriften din

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Fortsett uten organisasjonsnummer
Skjemaet blir sendt...

Arbeidsmaskinforsikring - du kan velge mellom fire forsikringsalternativer

  • Alltid tilgjengelig

    Skjer det noe, kommer du enkelt i kontakt med oss, døgnet rundt.

  • Mest fornøyde kunder

    Kantar TNS har kåret If til forsikringsselskapet med de mest fornøyde kundene.

  • Rask skadebehandling

    ​Over halvparten av alle skadesaker løses innen 24 timer.


Fra en enkel arbeidsmaskinforsikring som inneholder ansvarsforsikring, til vår beste arbeidsmaskinforsikring som sikrer deg mot de fleste skader.​​​​​​​​​​​
​Innholdet i arbeidsmaskinforsikring ser du i tabellen under. Tabellen viser forsikringsalternativene for traktor. I tillegg tilbyr vi arbeidsmaskinforsikring til dumper, gravemaskin, lastemaskin/dozer, mobilkran, skogsmaskin, spesialmaskin, truck og veiarbeidsmaskin.​

Innhold i traktor- og arbeidsmaskinforsikring Super Kasko Brann og tyveri Ansvar
Ansvar

Skader på personer og andres eiendeler, som kjøretøy og bygninger.

Rettshjelp

Omfatter tvister som føres for domstol i Norden. Tvisten må høre inn under de alminnelige domstoler.

Brann

Omfatter skade som følge av brann, lynnedslag, eksplosjon.

Tyveri

Omfatter skade som følge av tyveri, brukstyveri eller forsøk på tyveri (av/fra arbeidsmaskinen).

Underslag

Underslag dekker tyveri av kjøretøyet i de tilfeller hvor eier har gitt fra seg nøkkelen. Dette kan være ved utleie, demokjøretøy eller prøvekjøring av kjøretøy.

Hærverk

Hærverk i forbindelse med tyveri og forsøk på tyveri, og ved rene hærverkskader som f.eks. riper i lakk

Kasko

Omfatter skade som nevnt under punktene brann, tyveri, hærverk, glass, redning samt annen skade på arbeidsmaskinen oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velting eller annen tilfeldig, plutselig ytre hendelse.

Maskinskade

Omfatter skade ved brudd eller brekkasje som oppstår plutselig og uforutsett på motor, girkasse til og med kraftuttak, komplett styrereenhet (gjelder spesielt storbil/arbeidsmaskin), arbeidsenhetenes motor og drivverk, elektroniske enheter.

Tilleggsdekninger Super Kasko Brann og tyveri Ansvar
Annet erstatningsansvar

Omfatter annet erstatningsansvar som sikrede etter gjeldende rett kan pådra seg for skade voldt av motorvogn og som ikke dekkes av Bilansvarsloven (BAL). Dette er typisk arbeidsmaskiner som forårsaker skade på privat grunn. Hvis bedriften har bedriftsansvar hos oss trengs ikke dette produktet.

Fører- og passasjerulykke

Tilleggsforsikring som omfatter både fører- og passasjer ved invaliditet og/eller død.

Utvidet tingansvar

Utvider ansvaret for skade på andres ting (med for tiden kr 10 000 000).

Glass

Gjelder skifting eller reparasjon av arbeidsmaskinens utvendige vindusruter ved bruddskade som skyldes tilfeldig, plutselig hendelse.

Transportkasko (MEF)

Forsikringen omfatter plutselig og uforutsett skade under transport (gjelder kun for MEF). Dette kjøpes som et tilleggsprodukt til de som har delkasko, men ønsker ekstra dekning under transport.

Leasing/tredjemannsinteresse

Tilleggsdekning når arbeidsmaskinen er leaset eller kjøpt på avbetaling. Dekker långiver som har pant i maskinen.

Avbrudd

Avbruddsforsikring fra første dag og inntil 43 dager (antall dager kan utvides).