Våre forsikringsspesialister

svithun rogaland assuranse

Medlem av assurandør.no

Sola-kontoret

Odd-Terje Heradstveit
Daglig leder

TELEFON
51 67 73 00

Kontakt Odd-Terje Heradstveit

Tom Erik Aukland
Assurandør næring & privat

TELEFON
51 67 73 00

Kontakt Tom Erik Aukland

Rune Bergesen
Assurandør næring

TELEFON
51 67 73 00

Kontakt Rune Bergesen

Inge Torkelsen

TELEFON
51 67 73 00

Kontakt Inge Torkelsen

Petter Vågane
Forsikringsrådgiver Næring

TELEFON
51 67 73 00

Kontakt Petter Vågane

Egersund-kontoret

Paul Rune Svelland
Forsikringsrågiver Næring & Privat

TELEFON
51 46 18 20

Kontakt Paul Rune Svelland