Motorsykkelforsikring

Får deg raskt tilbake på veien

Hos oss får du mindre bonustap. Uansett hvilken forsikring du velger får du maks 10% bonustap ved skade. Enklere, billigere og mer rettferdig for deg.

  • Maks 10 % bonustap ved skade

    Du får nå maks 10 % bonustap ved skade uansett motorsykkel-forsikring.

  • Null skyld. Null bonustap.

    Får du parkeringsskade som ikke er din feil får du null i bonustap.

  • Alltid veihjelp

    ​Vårt kontaktnett sikrer deg rask og god veihjelp når du er ute å kjører.


Hva dekker MC-forsikringen? Kasko Delkasko Ansvar
Ansvar og rettshjelp

Ansvarforsikring dekker skade på personer, andres kjøretøy, bygninger og andres gjenstander.

Rettshjelp dekker utgifter på inntil 100 000 kroner til juridisk bistand dersom du som eier av det forsikrede kjøretøyet er part i en tvist, f.eks. i forbindelse med kjøp eller salg av motorsykkel.

Her kan du lese mer om rettshjelp

Fører- og passasjerulykke

Gir erstatning ved personskade på fører og/ eller passasjer.

Brann og naturskader

Vi dekker kostnader til reparasjon av motorsykkelen din dersom den blir skadet i brann, eksplosjon eller lynnedslag. Du er også dekket hvis motorsykkelen din får skader som følge av flom, storm, skred eller jordskjelv.

Tyveri og hærverk

Vi erstatter din motorsykkelen din hvis den blir stjålet.

Du får også dekket kostnader til reparasjon av skader påført i forbindelse med tyveri, samt skader forårsaket av hærverk.

Fastmontert utstyr og bagasje

Vi dekker fastmontert tilleggsutstyr og bagasje for inntil totalt 40 000 kroner.

Veihjelp

Vi hjelper deg dersom du opplever motorstopp eller en annen plutselig hendelse som gjør at du ikke kan kjøre videre. Veihjelp gjelder i hele Europa, og også om du er hjemme.

Dekningen inkluderer assistanse på stedet og tauing til verksted hvis nødvendig. Egenandelen er 500 kroner, men påvirker ikke bonusen din.

Skade under ferge- eller togtransport

Vi dekker skade som skjer mens kjøretøyet er parkert på ferje eller tog.

Dette gjelder ikke ved iland- eller ombordkjøring.

Utforkjøring, kollisjon og velt

Med denne dekningen er du sikret mot skader på eget kjøretøy som skyldes større uhell, også de du selv er skyld i. Kjører du av veien, kolliderer eller velter motorsykkelen din, dekker vi kostnadene ved reparasjon.

Vi dekker også skader påført av andre plutselige ytre årsaker, for eksempel at et tre faller over kjøretøyet.

Forsikringen dekker ikke skade på motor, girkasse eller drivverk.

Tabellen gir et sammendrag av hva MC-forsikringen dekker og ikke dekker. Flere detaljer finner du i vilkårene.