Hytteforsikring

En hytteforsikring dekker vannskade, brann, tyveri, naturskade og mer. Super hytteforsikring gir deg den aller beste dekningen.

 • Eksperter på skadedyr

  Med Super innboforsikring kan du slippe å bekymre deg for skadedyr.

 • Dyktige rådgivere

  Våre dyktige rådgivere sørger for at du er riktig forsikret.

 • If fordelsprogram

  Samler du forsikringene dine hos oss får du rabatt.


Hva dekker hytteforsikringen? Super Standard
Fullverdigaranti

Hvis hytten din blir totalskadet, for eksempel i en brann, garanterer vi at erstatningen vår er tilstrekkelig for å bygge en tilsvarende hytte.

Vi hjelper deg gjennom hele byggeprosessen som for eksempel planlegging, innkjøp, oppbygging og kvalitetssikring slik at du skal kunne leve så normalt som mulig.

Brann-, lynnedslag- og elektrisk fenomenskade

Vi erstatter brannskade på bygning og hageanlegg (for eksempel trær, busker og varmekabler). Det kan ta lang tid å bygge opp boligen etter en brann. I denne perioden tar vi hånd om hele gjenoppbyggingsprosessen, slik at du kan leve så normalt som mulig.

Vi erstatter også skade som ved brudd på bygningens elektriske kabler, samt skade som følge av for eksempel lyn- og tordenvær, kortslutning, eller overspenning.

Vann- og rørskader

Vi erstatter vannskader på bygning og hageanlegg, for eksempel ved styrtregn som resulterer i at vann trenger inn i boligen din fra terrenget, grunnen eller avløpsrør. Vi erstatter også rørbrudd/lekkasje fra rør og tilkoblede maskiner, som for eksempel oppvaskmaskin. Videre hjelper vi deg med tining av utvendige rør hvis de skulle fryse til vinterstid.

Det gjøres blant annet fradrag i erstatningen hvis det oppstår skade der:

 • Vanntilkoblede maskiner (f.eks. oppvaskmaskin) er eldre enn 15 år, uten FG-godkjent lekkasjestopper
 • Innvendige rør er eldre enn 50 år
 • Årsaken er at innvendige rør har fryst til
 • Utvendige rør er eldre enn 20 år

Velger du Standard husforsikring dekkes ikke skader som følge av utett våtrom og utett yttertak/yttervegg, se Super husforsikring punkt "utett våtrom" og "Følgeskader etter utett yttertak og yttervegg".

Skade på drenering eller som følge av kondens, dekkes uansett ikke av forsikringen.

Tyveri, innbrudd og skadeverk

Vi erstatter skade på bolig og hageanlegg etter innbrudd, tyveri og skadeverk, for eksempel hvis du opplever innbrudd der tyver har ødelagt dører og vinduer, tettet vasken og deretter satt på vannet.

Naturskade

Får du naturskader som følge av flom, storm, skred eller jordskjelv, erstatter vi skadene.

Skader etter mus og rotter

Vi reparerer skader på hytten din forårsaket av mus, rotter og andre gnagere med ubegrenset sum. I tillegg hjelper vi deg med å bekjempe skadedyrene hvis de lever i veggen, taket eller i andre deler av huset ditt.

Hvis du for eksempel får rotter inn i huset ditt som spiser seg igjennom isolasjon og rør, for å så dø inne i konstruksjonen som igjen fører til vondt lukt, vil vi utbedre alle skader og fjerne døde rotter og lukt.

Du må selv sikre bygningen mot nye skadedyrsangrep - som for eksempel å tette sprekker i veggen.

Ansvar og rettshjelp

Hvis du i kraft av å være hytteeier får et rettslig erstatningsansvar for skade på annen person eller andres ting, for eksempel hvis trampolinen blir tatt av vinden og skader eiendeler hos naboen, hjelper vi deg med saken og dekker et eventuelt erstatningskrav.

Hvis du som hytteeier er part i en tvist, dekker vi utgiftene dine til advokat, sakkyndige, retten og vitner. Eksempler på tvister kan være tvist med håndverker pga. mangelfullt arbeid eller krangel med naboen om tomtegrensen, så dekker vi utgifter til advokat, sakkyndige, retten og vitner.

Skade som følge av utett yttertak eller yttervegg

Vi erstatter innvendige skader som følge av at vann trenger inn gjennom utett yttertak og yttervegg. Dersom du har et tak som er eldre enn 30 år, gjøres det et fradrag i erstatningen på 8 000 kroner.

Merk at du selv har ansvar for å holde yttertak og yttervegger tette. Reparasjon av selve taket/veggen (stedet hvor vannet har kommet inn i bygningen) er derfor ikke dekket av forsikringen.

Utett våtrom

Forsikringen dekker følgende ut i fra våtrommets alder.

0-5 år: Utførende håndverker er selv ansvarlig for å utbedre utettheten og dekke kostnadene til reperasjon av følgeskader. Er derimot håndverkeren konkurs vil vi dekke utgifter til utbedring av selve utettheten og kostnadene ved følgeskader i tilstøtende rom, forutsatt at arbeidet på våtrommet er utført av godkjent håndverker.

5-10 år: Du får dekket utbedring av selve utettheten på våtrommet i tillegg til følgeskader i tilstøtende rom, forutsatt at arbeidet på våtrommet er utført av godkjent håndverker.

10-25 år: Du får dekket følgeskadene i tilstøtende rom. Utbedringen av utettheten på våtrommet er ikke dekket av forsikringen.

25 år og eldre: Du får dekket følgeskader i tilstøtende rom, med et fradrag i erstatningen på 8 000 kroner. Utbedring av utettheten på våtrommet er ikke dekket av forsikringen.

Sopp- og råteskade

Vi erstatter skade forårsaket av sopp og råte som ødelegger treverk og som har utviklet seg i den tiden du har hatt forsikringen i If.

Vi erstatter ikke råteskader på dører, vinduer og utvendig treverk, eller skade som bare virker skjemmende på bygningens utseende. Vi dekker heller ikke sopp- og råteskader på tilleggsbygninger (for eksempel uthus og garasjer) som er eldre enn 50 år.

Bekjempelse og skade etter skadedyr og insekter

Vi hjelper deg hvis du får skadedyr eller insekter i boligen din på en rask og effektiv måte. Vi bekjemper skadedyr og insekter som for eksempel veggedyr, skjeggkre, kakerlakker, stokkmaur, stripet borebille, husbukk, mus og rotter med ubegrenset sum.

Påfører skadedyrene/insektene skade på huset ditt, reparerer vi også bygningsskaden med ubegrenset sum. Du må selv sikre bygningen mot nye skadedyrsangrep - som for eksempel tette sprekker i veggen.

If Boligtelefon

Har du spørsmål om oppussing eller vedlikehold av huset ditt, for eksempel hvis du oppdager muggsopp på veggen, har du inkludert rådgivning i forsikringen.

Du kan ringe vår samarbeidspartner og fagekspert Anticimex på telefon 21 02 49 94 for gode byggtekninske råd. Har du spørsmål om skadedyr kan du også sende e-post til Anticimex som vil hjelpe deg for eksempel med å artsbestemme skadedyr/insekter du har funnet i huset ditt, uten at det koster deg noe.

Supergaranti

Flytter du forsikringen fra annet selskap og til oss, garanterer vi deg like gode eller bedre vilkår enn du hadde i forrige selskap. Selve flytteprosessen ordner vi for deg.

Garantien gjelder i 2 år.