Hundeforsikring

for ditt firbente familiemedlem

Gi hunden din den hjelpen den trenger, uten at du trenger å tenke på pengene

  • Veterinærdekning livet ut

    Jo eldre hunden din blir, jo større er sjansen for sykdom og skader.

  • Dyktige rådgivere

    Våre dyktige rådgivere sørger for at du er riktig forsikret.

  • Rehabilitering og fysioterapi inkludert

    Unngå uforutsette kostnader til rehabilitering og fysioterapi.


Hunden din har like stor sannsynlighet for å bli syk eller skadet som deg. Men veterinærbehandling kan innbære store kostnader, spesielt ved alvorlige diagnoser. Med hundeforsikring hos oss dekker vi veterinærutgiftene livet ut. Og med markedets laveste egenandel på normale skader, kan du også fint bruke hundeforsikringen for å dekke mindre skader. Du kan kjøpe forsikringen fra hunden er seks uker til syv år gammel. 

Hva dekker hundeforsikringen: Veterinærutgifter
Veterinærutgifter

Veterinærforsikringen gjelder ved ulykke og sykdom i hele Europa. Du kan selv velge forsikringssum på 10 000, 20 000, 30 000 eller 50 000 kroner. Det er ingen sumbegrensning per skade, men inntil valgt forsikringssum i året.

Dekningen for veterinærutgifter gjelder så lenge hunden lever. Forsikringen gir ikke rett til utbetaling ved sykdom som oppstår innen 20 dager etter at forsikringen ble kjøpt.

FirstVet - online veterinær

Inkludert i forsikringen får du et tre videokonsultasjoner per år med veterinærene i FirstVet.

Medisiner

Du får dekket utgifter til medisiner utlevert eller foreskrevet av veterinær inntil valgte sum for veterinærutgifter per år.

MR, CT og scintigrafi

Får hunden din behov for MR, CT eller scintigrafi dekkes det med én undersøkelse per forsikringsår.

Fysioterapi og rehabilitering

Fysioterapi og rehabilitering rekvirert eller utført av veterinær erstattes med inntil 10 000 kroner per år. Er det behov for kiropraktikk under rehabiliteringen dekkes det også av forsikringssummen.

Tannbehandling som følge av ulykke

Du får dekket utgifter til tannbehandling som følge av ulykke inntil valgt forsikringssum for veterinærutgifter per år.

Allergi

Utredning og behandling av allergi dekkes med inntil 10 000 kroner i løpet av hundens liv.

Keisersnitt og fødselshjelp

Dekkes en gang i løpet av hundens levetid dersom hunden har vært sammenhengende forsikret hos oss mer enn ett år.

Forsikringen dekker ikke keisersnitt/fødselshjelp for rasene Boston terrier, Chihuahua, Pomeranian, Engelsk og Fransk bulldog.

Veterinærutgifter for valpekull

Erstattes med inntil 6 000 kroner per valp. Gjelder fra valpen er én måned gammel til den dagen den overleveres kjøper. Forsikringen dekker ikke lenger enn til fylte tre måneder. 

Forsikringen dekker inntil to valpekull.

Kremering

Felleskremering dekkes av forsikringen og gjelder til og med det forsikringsåret hunden fyller 10 år. Separat kremering dekkes med inntil 1 500 kroner. 

Hundeforsikringen dekker Livsforsikring
Hund som blir borte

Blir hunden din borte eller stjålet og ikke kommer til rette innen tre måneder utbetales en engangssum som tilsvarer livsforsikringen.

Tap av bruksverdi

Bruksverdi er verdien til en hund som er trent til å gjøre spesielle oppgaver, slik som gjeting, trekking og jakting.

Forsikringen gir en engangsutbetaling hvis hunden sin bruksverdi går tapt, utbetalingen er 50 % av livsforsikringen.

Dødsfall

Engangsutbetaling ved dødsfall som skyldes ulykke eller sykdom. Gjelder også hvis hunden må avlives av dyrevernmessige grunner. Du kan velge livsforsikringssum som tilsvarer hundens verdi, fra 2 000 – 30 000 kroner.

Livsforsikringen gjelder til utgangen av det året hunden fyller 10 år.

Tabellen gir et sammendrag av hva hundeforsikringen dekker og ikke dekker. Flere detaljer finner du i vilkårene.