Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr