Pensjonsforsikring

Få tilbud på forsikring for bedriften din

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Fortsett uten organisasjonsnummer

Pensjonsforsikring fra If - god avkastning og lave kostnader

Med If pensjon får dine ansatte en kostnadseffektiv innskuddspensjon som er oversiktlig, enkel å administrere og gir god avkastning.

Pensjonsforsikring

Vi samarbeider med Danica Pensjon. Som If-kunde betyr det at du får ett kontaktpunkt for alle forsikringene dine. Danica har de siste årene vært​ det selskapet som har levert best avkastning på pensjonsforsikring til sine kunder.

Alderspensjon – dette må du ha

Minimumskravet for innskuddspensjon er at det for hver ansatt innbetales 2 % av inntekt mellom 1 og 12 G. (folketrygdens grunnbeløp). Dette skal sikre alderspensjon fra fylte 67 år. Det er valgfritt om innskuddet skal regnes fra 0G eller 1G (1G = Folketrygdens grunnbeløp).

Innskuddsfritak

Dette er en obligatorisk forsikringsdekning for innskuddspensjon. Ved uførhet på 20 % eller mer, er den ansatte sikret fortsatt innbetaling av årlige innskudd fram til den ansatte blir frisk, eller til pensjonsalder.

Pensjonsforsikring for selvstendig næringsdrivende

Med innskuddspensjon fra If får du økonomisk trygghet som pensjonist. Ved å opprette en pensjonsordning kan du øke din fremtidige pensjon og samtidig oppnå skattefradrag.

Innskuddspensjon

Innskuddspensjon er et enkelt pensjonsprodukt der du betaler et avtalt årlig innskudd. Du får en egen sparekonto hvor innskuddene blir plassert. Til denne kontoen overføres også avkastningen. Pengene står på kontoen frem til pensjonsalder.

Med innskuddspensjon har du god oversikt og kontroll over kostnadene. For deg som selvstendig næringsdrivende kan innskuddsplanen fastsettes som en prosent av lønn. Du kan spare inntil 6 % av lønn mellom 1 og 12 G (folketrygdens grunnbeløp).

Tilleggsforsikringer

Uførepensjon

Uførepensjon gir deg tryggheten om at dine ansatte er godt forsikret. Uførepensjon er en forsikringsdekning som kan tilknyttes pensjonsordningen og som gir månedlige utbetalinger dersom en av de ansatte blir 20 % ufør eller mer. Barnetillegg kan knyttes til uførepensjon. Barnetillegg utbetales som et tillegg for de barn den uføre forsørger eller plikter å forsørge. Uførepensjon utbetales i henhold til fastsatt uføregrad. Uførepensjonen fastsettes normalt slik at utbetaling fra folketrygd og utbetaling fra If til sammen utgjør en avtalt prosent av den ansattes lønn.

Barnepensjon ved dødsfall

Barnepensjon kan tilknyttes innskuddspensjonsordningen. Barnepensjon kommer til utbetaling ved medlemmets dødsfall. Retten til barnepensjon gjelder for barn som medlemmet ved sin død forsørget eller pliktet å forsørge. Barnepensjon utbetales fra den måneden medlemmet dør og utbetales til den måneden barnet når den opphørsalder som er avtalt i avtalen.

Investeringsalternativer

De ansatte kan selv bestemme hvordan pensjonskapitalen skal investeres. Vi tilbyr tre ulike profiler:

Forsiktig, Moderat og Offensiv.

Vi har satt sammen fond ut fra valgt risiko. Risikoen i investeringsvalget reduseres de siste årene før pensjonsalder. Porteføljene rebalanseres automatisk. Det vil si at hvis fordelingen mellom aksje- og rentefond endres på grunn av ulik verdiutvikling over tid, overføres verdier mellom aksjefond og rentefond slik at den opprinnelige fordelingen opprettholdes.

De ansatte er selv ansvarlig for risikoen i de valg de gjør. Fondsbytte er gratis.​​​​​​​