Opplysningsskjema


Her kan du sende inn Opplysningsskjema for advokat og advokatfullmektig

Opplysninger om forsikringstaker

_

Risikoopplysninger om advokatfirmaet og sikrede

Jeg bekrefter at jeg gir opplysninger på vegne av meg selv, og for øvrig opptrer som fullmektig for advokatfirmaet og de øvrige ansatte.

Alle spørsmål må besvares. Dersom spørsmålet ikke er relevant, kan du skrive «nei» i tekstfeltet.

-

4. Skal forsikringen utvides til å omfatte: Skatte- og/eller pensjonsrådgivning for foretak?
10. Har advokatfirmaet og/eller noen av de sikrede vært siktet, tiltalt eller dømt for straffbare forhold utøvet i/eller knyttet til advokatvirksomheten?
11. Har advokaten(e)/firmaet vært suspendert eller fratatt advokatbevilgning?
16. Skal forsikringen utvides til å gjelde eiendomssalg?
Jeg bekrefter

Jeg bekrefter at jeg på vegne av meg selv og de jeg opptrer som fullmektig for har gitt riktige og fullstendige svar på forsikringsforetakets spørsmål. Jeg bekrefter videre at jeg og de jeg opptrer på vegne av, og som fullmektig for, er kjent med at uriktige eller ufullstendige svar på spørsmålene vil kunne medføre at forsikringsforetaket er helt eller delvis uten ansvar ved skade (FAL § 4-2), og at forsikringsforetaket har anledning til å si opp forsikringen (FAL § 4-3).

* Obligatorisk felt
Skjemaet blir sendt...

_

Med disse opplysningene som grunnlag vil vi vurdere om vi vil gi tilbud på den forespurte forsikringen.

Vi tar kontakt hvis vi trenger ytterligere informasjon. Det kan f.eks. være en kopi av siste revisorerklæring til Tilsynsrådet og kopi av eventuell bokettersynsrapport fra Advokatenes Erstatningsfond og/eller Tilsynsrådet siste 2 år.


Her kan du lese om vår behandling av personopplysninger