Opplysningsskjema


Her kan du sende inn Opplysningsskjema for advokat og advokatfullmektig

Opplysninger om forsikringstaker

Vi ønsker tilbakemelding/svar på alle spørsmålene under. Dersom spørsmålet ikke er relevant, kan du skrive «Nei» i tekstfeltet.

4. Skal forsikringen utvides til å omfatte: Skatte- og/eller pensjonsrådgivning for foretak?
9. Har advokaten(e)/firmaet vært suspendert eller fratatt advokatbevilgning?
14. Skal forsikringen utvides til å gjelde eiendomssalg?
* Obligatorisk felt
Skjemaet blir sendt...

 

Dersom vi har behov for ytterligere informasjon vil vi ta kontakt. Det kan f.eks. være at vi ønsker at dere oversender kopi av siste revisorerklæring til Tilsynsrådet og kopi av eventuell bokettersynsrapport fra Advokatenes Erstatningsfond og/eller Tilsynsrådet siste 2 år.

Når det gjelder vårt spørsmål om rutiner ved overholdelse av frister og bruk av klientkonto, ber vi om at det opplyses om det er dobbel kontroll av fristene og om uttak fra klientkonto krever kontrasignatur.


Her kan du lese om vår behandling av personopplysninger