Lastebilforsikring

Få tilbud på forsikring for bedriften din

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Fortsett uten organisasjonsnummer
Skjemaet blir sendt...

Lastebilforsikring - velg mellom fire forsikringsalternativer

  • Fleksibel

    Du velger selv dekning og egenandel.

  • Mest fornøyde kunder

    Kantar TNS har kåret If til forsikringsselskapet med de mest fornøyde kundene.

  • Rask skadebehandling

    ​Over halvparten av alle skadesaker løses innen 24 timer.


Fra en enkel lastebilforsikring som inneholder lovpålagt ansvarsforsikring, til vår beste lastebilforsikring som sikrer deg mot de fleste skader.​​​​​​​​
I tabellen nedenfor vises innholdet i forsikring for lastebil med påbygg. I tillegg tilbyr vi lastebilforsikring til tilhengere og buss.​​

Innhold i lastebilforsikring Super Kasko Delkasko Ansvar
Ansvar

Skade på personer og andres eiendeler, som kjøretøy og bygninger.

Rettshjelp

Rettshjelpdekning inntil kr 400 000 per tvist.

Brann

Omfatter skade som følge av brann, lynnedslag, eksplosjon.

Tyveri

Omfatter skade som følge av tyveri, brukstyveri eller forsøk på tyveri (av/fra bilen).

Underslag

Underslag dekker tyveri av kjøretøyet i de tilfeller hvor eier har gitt fra seg nøkkelen. Dette kan være ved utleie, demobiler eller prøvekjøring av kjøretøy.

Hærverk

Hærverk i forbindelse med tyveri og forsøk på tyveri, og ved rene hærverkskader som f.eks. riper i lakk.

Glass

Gjelder skifting eller reparasjon av bilens utvendige vindusruter ved bruddskade som skyldes tilfeldig, plutselig hendelse.

Redning

Omfatter assistanse til bil og personer for hendelse oppstått på vei eller sted som er normalt fremkommelig for ordinært utstyrte biler og som er uten adkomstrestriksjoner, samt til bil på hjemstedsadresse.

Vognskade

Dekker skade på eget kjøretøy ved utforkjøring, velt, kollisjon eller annen tilfeldig, plutselig og ytre hendelse.

Maskinskade

Omfatter skade ved brudd eller brekkasje som oppstår plutselig og uforutsett på motor, girkasse til og med kraftuttak, komplett styreenhet (gjelder spesielt storbil/arbeidsmaskin), arbeidsenhetenes motor og drivverk, elektroniske enheter.

Tilleggsdekninger til lastebilforsikring Super Kasko Delkasko Ansvar
Utvidet tingansvar
Fører- og passasjerulykke

Tilleggsforsikring som omfatter både fører- og passasjer ved invaliditet og/eller død.

Destruksjon

Omfatter destruksjon av farlig gods og farlige stoffer etter en skade.

Leiebil Pluss

Dekker behov for leiebil etter 3 dager med inntil 43 dagers varighet.

Leasing/tredjemannsinteresse

Dekker långiver som har pant i bilen.

Avbrudd

Dekker utgifter i forbindelse med at kjøretøyet ikke kan benyttes som følge av en skade som er dekket av forsikringen.

Lastebil ekstra

Utvidet dekning for lastebil som bl.a. inneholder høyere erstatningssum for stjålet bagasje og ran.

Kasko - for bruk på flåte, rigg eller skip

Utvidet kaskoforsikring for arbeid på flåte/rigg eller skip – aktuell for arbeidsmaskin og storbil. For eksempel gravemaskin eller betongbil på en lekter.