Forsikring for andre kjøretøy

Få tilbud på forsikring for bedriften din

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Fortsett uten organisasjonsnummer
Skjemaet blir sendt...

Forsikring av andre kjøretøy enn bil og arbeidsmaskin. MC-forsikring for motorsykler.

  • Alltid tilgjengelig

    Skjer det noe, kommer du enkelt i kontakt med oss, døgnet rundt.

  • Mest fornøyde kunder

    Kantar TNS har kåret If til forsikringsselskapet med de mest fornøyde kundene.

  • Rask skadebehandling

    ​Over halvparten av alle skadesaker løses innen 24 timer.


MC-forsikring/motorsykkelforsikring. ​Tabellen viser innholdet i forsikringsalternativene for motorsykkel. I tillegg tilbyr vi forsikring av moped, campingbil, campingvogn, tilhenger, snøscooter, veterankjøretøy m.fl.​

MC-forsikring Kasko Delkasko Ansvar
Ansvar

Skader på personer og andres eiendeler, som kjøretøy og bygninger.

Rettshjelp

Omfatter tvister som føres for domstol i Norden. Tvisten må høre inn under de alminnelige domstoler (jf domstollovens § 1).

Brann

Omfatter skade som følge av brann, lynnedslag, eksplosjon.

Tyveri

Omfatter skade som følge av tyveri, brukstyveri eller forsøk på tyveri (av/fra kjøretøy).

Underslag

Underslag dekker tyveri av kjøretøyet i de tilfeller hvor eier har gitt fra seg nøkkelen. Dette kan være ved utleie, demokjøretøy eller prøvekjøring av kjøretøy.

Hærverk

Omfatter skade som følge av hærverk når det er åpenbart at det samtidig er gjort forsøk på å stjele motorvognen. Det samme gjelder dersom det er gjort innbrudd i den samt andre hærverkskader.

Redning

Omfatter assistanse til kjøretøyet og personer for hendelse oppstått på vei eller sted som er normalt fremkommelig for ordinært utstyrt kjøretøy, og som er uten adkomst-restriksjoner, samt til kjøretøy på hjemstedsadresse.

Vognskade

Dekker skade på egen bil ved utforkjøring, velt, kollisjon eller annen tilfeldig, plutselig og ytre hendelse.

Tilleggsdekninger Kasko Delkasko Ansvar
Fører- og passasjerulykke

Tilleggsforsikring som omfatter både fører- og passasjer ved invaliditet og/eller død.

Utvidet tingansvar

Utvider ansvaret for skade på andres ting (med for tiden kr 10 000 000).

Leasing/tredjemannsinteresse

Tilleggsdekning når kjøretøy er leaset eller kjøpt på avbetaling. Dekker långiver som har pant i kjøretøyet.