Sparing med skattefordel

IPS

Individuell pensjonssparing - IPS

Med Individuell pensjonssparing (IPS) kan du spare inntil 40 000 kroner per år, og få 22 % av innbetalingen tilbake på skatten. Pensjonssparingen er fritatt for formueskatt, har alminnelig beskatning ved utbetaling og kan tas ut fra fylte 62 år. Du bestemmer selv om du vil spare mye eller lite og om du vil spare månedlig og/eller gjøre engangsinnbetalinger.

I et spareprodukt som IPS er det viktig at man har et bevisst forhold til hvor mye man innbetaler årlig og hvordan innbetalingene investeres. Bestiller du via våre nettsider blir du automatisk plassert i et fond med middels aksjeandel.
 

 
Fordeler med ny IPS

  • Du kan spare opptil 40 000 kroner i året
  • Du kan få inntil 8 800 kroner i skattefordel - 22 % av det som spares
  • Det er ingen formuesskatt
  • Det er ingen skatt på avkastningen i spareperioden
  • Pengene er bundet til du blir 62 år
  • Pensjonsutbetalingene skal vare til du er minst 80 år
  • Minimum utbetalingsperiode er 10 år
  • Du bestemmer selv når du vil stoppe sparingen
  • Det er mulig å endre på sparebeløpet underveis
  • Sparebeløpet beskattes som alminnelig inntekt ved uttak (22 %)

Er sparepengene låst?

Ja, sparepengene er låst. Setter du pengene inn i IPS, må du vente med å ta ut pengene til du er 62 år eller eldre. Utbetalingstiden er minimum 10 år, og utbetalingene skal vare til du er minst 80 år.

Pensjonssparingen inneholder en garanti for negativ avkastning (verdifall) i utbetalingsperioden. Det betyr at vi sikrer deg stabilitet og trygghet i de årene pengene skal utbetales.

Hva skjer med pengene hvis jeg dør?

Ved død skal pensjonskapitalen benyttes til barnepensjon, og dersom du ikke har barn under 21 år vil den gå til etterlattepensjon til ektefelle eller samboer. Pensjonskapital som ikke benyttes til barnepensjon eller etterlattepensjon utbetales som et engangsbeløp til dødsboet.