Advokatforsikring

Få hjelp av våre dyktige advokater når du trenger juridisk hjelp. Du trenger bare å skrive inn organisasjonsnummeret ditt, så gir vi deg et tilbud.

Få tilbud på forsikring for bedriften din

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Fortsett uten organisasjonsnummer

Advokatforsikring

Spesialisert advokathjelp når du trenger juridisk bistand. Advokatforsikring består av to hoveddeler - juridisk rådgivning og bistand ved tvister.

Vi  hjelper bedriften din med spørsmål og problemstillinger innenfor rettsområdene arbeidsrett, kontraktsrett, fast eiendom og husleie (næringsleie).

Juridisk rådgivning

Med advokatforsikring får du enkel tilgang til spesialiserte og serviceinnstilte advokater, som vil gjøre en forskjell for din hverdag og virksomhet - og spare deg for tid og kostnader. Så kan du fokusere på kjernevirksomheten din.

Tvister

I noen tilfeller er ikke tvist til å unngå, noe som er både krevende og kostbart. Overlat tvisteløsningen til spesialister. Din advokat gjør at også vanskelige tvister blir rimeligere og enklere.

Juridisk rådgivning

Vi tilbyr 15 timer med juridisk rådgivning for å hjelpe bedriften din med spørsmål og problemstillinger.

Rettsområder i advokatforsikring

Advokatforsikring ved tvist

Har du advokatforsikring, dekker vi advokatutgiftene dine. Dermed slipper du å bekymre deg for den økonomiske siden ved et søksmål.

Advokatkostnader ved tvister

Vi dekker advokatutgiftene dine. Dermed slipper du å bekymre deg for den økonomiske siden ved et søksmål.

Ingen økonomisk risiko ved tvist

Det er svært kostbart å føre sak for domstolene. Mange bedrifter har rettmessige krav de ikke risikerer å bringe inn for domstolene i frykt for å måtte bære store kostnader. Med advokatforsikring styrker vi rettsikkerheten til kundene våre og gir dem selvtillit til å hevde sin rett.

Risikoen for å måtte betale motpartens sakskostnader i tillegg til egne utgifter, omtales som prosessrisiko. Vi gjør prosessrisikoen så lav som mulig.

Forsikringen dekker egne advokatkostnader (advokatsalæret), rettsgebyr og kostnader til bevisopptak og sakkyndige. I tillegg dekkes motpartens sakskostnader hvis det blir idømt.

Samarbeid med Advokatfirmaet Solver AS

If samarbeider med Advokatfirmaet Solver AS, som vil kunne bistå med å gi deg den advokathjelpen du har krav på under advokatforsikringen.

Advokatene i Solver har bransjekunnskapen som trengs for å kunne gi deg gode juridiske råd. De bistår deg for å unngå at du havner i konflikt og har fokus på god tvisteløsning.

Hos Solver brenner de for å løse dine juridiske utfordringer – enten du representerer en virksomhet eller er en privat part.

Besøk nettsiden til Solver